LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Izglītojošs pārgājiens “Latvijas ĪADT un piekrastes ekosistēma”  (3.10.2019)
LAIKS: 03.10.2019. plkst. 11.00
VIETA: Rīgas iela 16 un piekraste, Salacgrīva
RĪKO: DIC ZIEMEĻVIDZEME

Izglītojošs pārgājiens “Latvijas ĪADT un piekrastes ekosistēma”
Dalībnieki iepazīs Latvijas ĪADT, izspēlējot spēles un aktivitātes par teritorijā sastopamajiem augiem un dzīvniekeim.

Inta Soma
26329412