LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Nodarbība “Latvijas ĪADT un īpašās zivis”  (9.10.2019)
LAIKS; 09.10.2019. plkst. 10.00
VIETA: Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
RĪKO: DIC RĀZNA

Nodarbība “Latvijas ĪADT un īpašās zivis”
Iepazīsies ar DIC "Rāzna" piedāvājumu, Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritoriju klasifikāciju, aizsargājamām sugām, t.sk., aizsargājamām un ierobežoti izmantojamām zivju sugām

Regīna Indriķe
29139677