LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas parka "Dvietes paliene" sabiedriskās apspriešanas sanāksme  (30.10.2019)
LAIKS: 30.10.2019. plkst. 15.00
VIETA: Ilūkstes kultūras centrs, Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads
RĪKO:SIA “Reģionālie projekti”

Dabas parka "Dvietes paliene" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Ar dabas aizsardzības plāna redakciju no 21.10.2019. varēs iepazīties:
  1. Ilūkstes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, darba laikā.
  2. Ilūkstes novada Bebrenes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
  3. Ilūkstes novada Dvietes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagasta pārvalde”, Dvietē, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
  4. Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkā, Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā darba laikā.
  5. Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes ēkā, “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads.
  6. Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv.
  7. Ilūkstes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ilukste.lv.
  8. Izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv.
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plāna redakciju rakstiski var sūtīt līdz 04.11.2019. uz pasta adresi, norādot: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32B-501, Rīga, LV- 1045 vai elektroniski uz e-pastu: laine@rp.lv.
Papildus informācija, zvanot 29646789.