LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas parka "Vecumu meži" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme  (25.10.2019)
LAIKS: 25.10.2019. plkst. 13.00
VIETA: Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka
RĪKO: SIA Vides konsultāciju birojs 

Dabas parka "Vecumu meži" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu no 15. līdz 30. oktobrim iespējams iepazīties interneta vietnēs www.vilaka.lv un www.vkb.lv, kā arī plāns būs pieejams Viļakas novada domē (Abrenes iela 26, Viļaka, pirmdienās – ceturtdienās 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.00, piektdienās 8.00 – 14.00).

Līdz 30. oktobrim ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs" (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai birojs@vkb.lv). Sīkāka informācija pa tālruni 67557668.

Aicinām piedalīties ikvienu interesentu.

Dabas parka "Vecumu meži", kas atrodas Viļakas novada Žīguru un Vecumu pagastos, dabas aizsardzības plāna projektu 2020.-2032. gadam Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros ir izstrādājis SIA "Vides Konsultāciju Birojs".


Kristīne Vilciņa  26554868