LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas parka „Aiviekstes paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme  (1.11.2019)
LAIKS: 01.11.2019. plkst. 16.00
VIETA: Ļaudonas pagasta Kultūras nams, 1. stāva zāle, Dzirnavu iela 7, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov.
RĪKO: SIA Vides Konsultāciju Birojs

Dabas parka „Aiviekstes paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Plānā ir ietverta zinātniskā informācija par aizsargājamo teritoriju, tajā ir noteikti vienoti apsaimniekošanas pasākumi visai dabas parka teritorijai, kā arī ir sagatavots individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.

Līdz 5. novembrim ikviens interesents var sniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, adresējot tos Ļaudonas pagasta pārvaldei (Dzirnavu iela 2, Ļaudona, LV-4862) vai plāna izstrādātājam SIA „Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai birojs@vkb.lv). Plašāka informācija pieejama pa tālruni 67557668.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un komersantus būt aktīviem – sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.1/16/I/001 „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros. Izstrādātājs SIA „Vides Konsultāciju Birojs” Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālr.67557668, www.vkb.lv. Kontaktpersona: projekta vadītājs Ilmārs Bodnieks, tālr. 67557668, e-pasts: ilmars@vkb.lv.