LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme  (31.10.2019)
LAIKS: 31.10.2019. plkst.11:00
VIETA: Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Smiltenes novads
RĪKO: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme

Aiga Tora, 67242411
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"