Pasākumu kalendārs

Dabas parka “Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme  (19.11.2019)
LAIKS: 19.11.2019. plkst. 14.00
VIETA: Salnavas kultūras nams, Liepu iela 1, Salnava
RĪKO: Daugavpils Universitāte

Dabas parka “Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 2019. gada 19. novembrim pieejama Kārsavas novada domē (Vienības iela 53, Kārsava) un Baltinavas novada bibliotēkā (Kārsavas iela 16, Baltinava).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019. gada 19. novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils vai uldis.valainis@biology.lv).

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv).


Uldis Valainis 26113065