Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriedes sanāksme  (21.11.2019)
LAIKS:  21.11.2019. plkst. 18.00
VIETA: Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas birojā, Rīgas iela 10a, Salacgrīva
RĪKO: SIA „Enviroprojekts”

Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriedes sanāksme


Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 24.novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Reģionālie projekti”.

Līga Blanka 29262049