LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme  (16.12.2019)
LAIKS: 16.12.2019. plkst. 11.00
VIETA: Durbes novada domes Konferenču zāle (2.stāvā) Parka ielā 2, Lieģi, Tadaiķu pagasti, Durbes novads
RĪKO: SIA "Estonian,  Latvian  &  Lithuanian Environment"

Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Aiga Tora 67242411