LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme  (13.12.2019)
LAIKS: 13.12.2019. plkst. 14.00
VIETA: Rumbas pagasta pārvalde, Riežupes iela 1, Mežvalde
RĪKO: Daugavpils Universitāte

Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 2019. gada 13. decembrim pieejama
  • Rumbas pagastā pārvaldē (Riežupes iela 1, Mežvalde);
  • Kuldīgas Attīstības Aģentūrā (Pilsētas laukums 3, Kuldīga).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019. gada 13. decembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV-5401 vai uldis.valainis@biology.lv).

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv) dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „riekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Uldis Valainis 26113065