LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme  (13.2.2020)
LAIKS: 13.02.2020. plkst. 17.00
VIETA: Straupes pagasta „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads
RĪKO: SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment”

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

Dabas aizsardzības plānu (Plāns) turpmākajiem 12-15 gadiem no 2019. gada septembra līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Plāna izstrādes nepieciešamību nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet tā uzdevums ir saskaņot iedzīvotāju, zemes īpašnieku, dabas resursu izmantošanas, dabas aizsardzības un reģiona attīstības intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Sanāksmēs klātesošie tiks informēti par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un mežu kompensācijas maksājumiem Natura 2000 teritorijās.