LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas aizsardzības plānu izstrāde - praktiski ieteikumi, kā izmantot ekosistēmu pakalpojumus un to novērtējumu, plānojot ĪADT, sugu un biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu  (11.2.2020)
LAIKS: 11.02.2020. plkst.10:00
VIETA: Dabas aizsardzības pārvaldē Siguldā, Baznīcas ielā 7
RĪKO: Dabas aizsardzības pārvalde un projects LIFE Ekosistēmu pakalpojumi (LIFE 13ENV/LV/000839)

Dabas aizsardzības plānu izstrāde - praktiski ieteikumi, kā izmantot ekosistēmu pakalpojumus un to novērtējumu, plānojot ĪADT, sugu un biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu
Vairāk informācijas projekta mājaslapā >>>

Everita Zaķe-Kļaviņa
29247028