LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme  (14.2.2020)
LAIKS: 14.02.2020. plkst. 14.00
VIETA: Skrundas kultūras nams, 1. stāvs, Lielā iela 1a, Skrunda
RĪKO: Daugavpils Universitāte

Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Dabas aizsardzības plāna redakcija sabiedriskai apspriešanai >>>

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv).

Uldis Valainis 26113065