LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Zaļā pēcpusdiena Stirnienē  (11.2.2020)
LAIKS: 11.02.2020. plkst.14.00
VIETA: Stirnienes bibliotēka, Stirnienes muiža, Varakļānu novads
RĪKO: Dabas aizsardzības pārvaldes DIC "RĀZNA"

Zaļā pēcpusdiena Stirnienē
Sarunas par mitrājiem, to aizsardzību, dabas daudzveidību un iesaistīšanās iespējām dabas saglabāšanā.

Agnese Eglīte
26103607