LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Zaļā pēcpusdiena “Svešinieki Latvijas dabā. Kā tie apdraud bioloģisko daudzveidību”  (2.3.2020)
LAIKS: 02.03.2020.plkst. 10.00
VIETA: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads
RĪKO: Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs "RĀZNA"

Zaļā pēcpusdiena “Svešinieki Latvijas dabā. Kā tie apdraud bioloģisko daudzveidību”
Dalībnieki uzzinās par svešzemju sugām, to ietekmi, kā arī par aktualitātēm dabas aizsardzībā un iespējām iesaistīties sugu un biotopu kopšanas pasākumos.

Sintija Balode
26587620