LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma "Tāšu ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme  (11.3.2020)
LAIKS: 11.03.2020. plkst. 14.00
VIETA: Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa
RĪKO: SIA "Enviroprojekts"

Dabas lieguma "Tāšu ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme

Dabas aizsardzības plāns ar kartogrāfiskiem pielikumiem atrodams šeit: 
29262049