LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma "Platenes purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme  (24.3.2020)
LAIKS: 24.03.2020. plkst. 11.00
VIETA: videokonference
RĪKO: SIA "Vides Konsultāciju Birojs"

Dabas lieguma "Platenes purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme
Kristīne Vilciņa
26554868