LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

ATCELTS - Dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana  (25.3.2020)
LAIKS: ATCELTS
VIETA: Alsungas kultūras nams, Ziedulejas iela 1, Alsunga
RĪKO: SIA “Enviroprojekts”

Dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana
Sabiedriskās apspriedes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, kā arī plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.
Dabas aizsardzības plāna drukāta versija līdz 2020. gada 31.martam pieejama Alsungas novada pašvaldībā - Pils ielā 1, Alsungā, kā arī tā elektroniskā versija www.enviro.lv
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par plānu aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 30. martam, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1048 vai info@enviro.lv).
 
Mārtiņš Grosbahs
25641455