LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma “Platenes purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme  (10.6.2020)
LAIKS: 10.06.2020.
VIETA: "Lībiešu sēta", “Bitnieki”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.
RĪKO: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”

Dabas lieguma “Platenes purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas lieguma “Platenes purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 14.00 Lībiešu sētā (“Bitnieki”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.). Lai nodrošinātu pasākumus Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai, līdz 9. jūnijam lūdzam iepriekš pieteikties dalībai sanāksmē (tālr. 67557668 vai e-pasts birojs@vkb.lv).

Ar dabas aizsardzības plānu tā sabiedriskās apspriešanas laikā no 27. maija līdz 15. jūnijam varēs iepazīties interneta vietnēs www.ventspilsnovads.lv un www.vkb.lv, kā arī plāns būs pieejams Ventspils novada Tārgales pagasta pārvaldē (“Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, pirmdienās – trešdienās 8.00 – 16.30, ceturtdienās  8.00 – 17.30 un piektdienās 8.00 – 15.30).

Līdz 2020. gada 15. jūnijam ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai birojs@vkb.lv).

Sīkāka informācija pa tālr. 67557668.