LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma ‘’Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna neklātienes sabiedriskā apspriešana  (4.6.2020)
LAIKS: 4.-19.06.2020.
VIETA: Durbes novada dome, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
RĪKO: “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”


Dabas lieguma ‘’Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna neklātienes sabiedriskā apspriešana

Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī, no šī gada 4. jūnija līdz 19. jūnijam notiks dabas aizsardzības plāna dabas liegumam ‘’Durbes ezera pļavas’’ neklātienes (attālinātā) sabiedriskā apspriešana.
 
Ar dabas aizsardzības plānu no 2020. gada 4. jūnija varēs iepazīties:
  • Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447) darba laikā;
  • Durbes novada mājaslapā www.durbe.lv un dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā “Aktualitātes”), kur būs pieejama arī dabas aizsardzības plāna video prezentācija.
 
Aicinām izteikt savu viedokli un sniegt rakstiskus priekšlikumus plāna pilnveidei līdz 19. jūnijam, adresējot tos plāna izstrādātājam: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010 vai e-pastu elle@environment.lv vai Durbes novada domei Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447.
 
Līdz 19. jūnijam saņemtie jautājumi un priekšlikumi tiks apkopoti un par tiem tiks sniegtas atbildes atsevišķā pielikumā, kurš tiks pievienots pie dabas aizsardzības plānam un būs pieejams dabas aizsardzības plāna izstrādātāja mājaslapā.