LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma "Diļļu pļavas"noslēdzošā uzraudzības grupas sanāksme  (9.7.2020)
LAIKS: 10.07.2020. plkst.11.00
VIETA: Alsungas novada pašvaldība, Pils iela 1, Alsunga
RĪKO: SIA "Enviroprojekts"

Dabas lieguma "Diļļu pļavas"noslēdzošā uzraudzības grupas sanāksme
 
Izstrādātais dabas aizsardzības plāns un tā pielikumi pieejami šajā saitē.
Domes sēdes protokola izraksts iekļauts 5.pielikumā.

Mārtiņš Grosbahs
25641455