LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas"noslēdzošā uzraudzības grupas sanāksme  (20.7.2020)
LAIKS: 20.07.2020. plkst.12.00
VIETA: Durbes novada domes Konferenču zālē (2. stāvā) Parka ielā 2, Lieģos, Tadaiķu pagastā, Durbes novadā
RĪKO: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas"noslēdzošā uzraudzības grupas sanāksme
Dabas aizsardzības plāna materiāli lejupielādēšanai būs pieejami no 13.jūlija šajā saitē.
 
Aiga Tora
26112581