LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Rāznas Nacionālais parks- dabas vērtības, biotopi un to apsaimniekošana  (1.9.2020)
LAIKS: 01.09.2020.plkst.10.00-15.00
VIETA: Rāznas NP, DIC "Rāzna" Lipuški, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads un Andrupenes pagasts Dagdas novads
RĪKO: DIC RĀZNA

Rāznas Nacionālais parks- dabas vērtības, biotopi un to apsaimniekošana
Daugavpils Universitātes studenti lauku praksē iepazīsies ar dažiem ES nozīmes biotopiem un to apsaimniekošanu

Regīna Indriķe
29139677