LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Laivošanas ekspedīcija Ziemeļsusējā DL "Ābeļi"  (5.9.2020)
LAIKS: 05.09.2020.
VIETA: Ziemeļsusēja, dabas liegums Ābeļi, Jēkabpils novads
RĪKO: DIC RĀZNA

Laivošanas ekspedīcija Ziemeļsusējā DL "Ābeļi"
Pasākums sadarbībā ar biedrību "Sēlijas laivas", kas apvieno dabas izziņu dabas liegumā "Ābeļi" un praktisku darbošanos, apsekojot Ziemeļsusēju DL teritorijā

Regīna Indriķe
29139677