LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Izglītojošs pasākums "Zaļā pēcpusdiena" Aglonas Centrālajā bibliotēkā  (13.10.2020)
LAIKS: 13.10.2020. plkst. 14.00
VIETA: Aglonas novada centrālā bibliotēka, Daugavpils iela 38, Aglona
RĪKO: DIC RĀZNA

Izglītojošs pasākums "Zaļā pēcpusdiena" Aglonas Centrālajā bibliotēkā
Dalībnieki uzzinās par iniciatīvām "Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes", "Daru labu dabai", uzzinās par DIC"Rāzna"piedāvājumu.

Agnese Eglīte
26103607