LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs

Dabas parka "Adamovas ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme  (22.10.2020)
LAIKS: 22.10.2020. plkst. 13.00
VIETA: Rēzeknes novada pašvaldības ielā zāle, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, arī tiešsaistē (attālināti)
RĪKO: Ilmārs Bodnieks, dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītājs
Dabas parka "Adamovas ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme 
Lai nodrošinātu pasākumus Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai un tiešsaistes pieeju, dalībai sanāksmē jāpiesakās līdz 19. oktobrim, zvanot pa tālruni 27262312 vai rakstot e-pastu uz ilmars.bodnieks@gmail.com. Ar sanāksmes videoprezentāciju un atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem pēc sanāksmes būs iespējams iepazīties tīmekļvietnē http://rezeknesnovads.lv.

Dabas parka, kas atrodas Rēzeknes novada Vērēmu pagastā, izveides mērķis 1977. gadā bija saglabāt īpašo ezeram raksturīgo ainavu un saldūdens biotopus, līdzās esošos bioloģiski vērtīgos zālājus un mežus. Plāna uzdevums ir saskaņot dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības, dabas aizsardzības un citas intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Aicināti iesaistīties plāna izstrādē un piedalīties sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu līdz 2032. gadam!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aicinu sanāksmes laikā vai rakstiski, adresēt tos plāna izstrādātājam (Ilmārs Bodnieks, Paula Lejiņa iela 16-44, Rīga, LV-1029, ilmars.bodnieks@gmail.com vai tālrunis 27262312).
Jautājumi, kas tiks saņemti līdz 22. oktobrim, tiks atbildēti sanāksmes laikā. Savukārt vēlāk saņemtie jautājumi tiks atbildēti individuāli, sazinoties ar iesniedzēju.

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta ”Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.