LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Publiskie iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2018. gada iepirkumi
Iepirkumu arhīvs:   2013.  |  2014. 2015. 2016. 2017.
  
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
DAP 2018/32 MI 11.07.2018. Arborista pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 23.07.2018. plkst. 10.00
DAP 2018/33 AK 11.07.2018. Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 15.08.2018. plkst. 10.00
DAP 2018/31 MI 20.06.2018. Niedru jumta seguma remonts DAP PRA, “Meža māja”, Jūrmala
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 06.07.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/29 AK 19.06.2018. Meža inventarizācija, dabas vērtību inventarizācija un meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajām mežaudzēm
Piedāvājumu iesniedz līdz 05.07.2018. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
DAP 2018/30 MI 13.06.2018. Bezceļu tehnikas remonts un apkope
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 26.06.2018. plkst. 11.00
DAP 2018/28 SP 08.06.2018. Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde
Pamatojums par procedūras izvēli
 
Rezultāti - 1. un 2. daļa
Rezultāti 3. daļa

 
DAP 2018/26 AK 06.06.2018. Uzturēšanas un remonta darbi  Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 17.07.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
DAP 2018/27 MI 31.05.2018. Bezceļa tehnikas remonts un apkope
Piedāvājumu iesniedz līdz 11.06.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/25 SP 29.05.2018. Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos Salacgrīvā
Pamatojums par procedūras izvēli
Rezultāti
DAP 2018/24 SP 24.05.2018. Dendroloģisko stādījumu izvērtējums, rekomendāciju sniegšana robežu koriģēšanai
Pamatojums par procedūras izvēli
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/23 MI 17.05.2018. Līgatnes dabas taku ceļu topogrāfiskā uzmērīšana, plāna izveide, zemes ierīcības projekta izstrāde un īstenošana
Piedāvājumu iesniedz līdz 30.05.2018. plkst. 10.00
Iepirkums pārtraukts
DAP 2018/22 MI 17.05.2018. Informatīvo materiālu druka
Piedāvājumu iesniedz līdz 30.05.2018. plkst. 10.00
Rezultāti 1.,2.,3.daļa
DAP 2018/21 MI 15.05.2018. Bezceļa tehnikas remonts un apkope
Piedāvājumu iesniedz līdz 28.05.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/20 MI 09.05.2018. Arborista pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniedz līdz 23.05.2018. plkst. 10.00
Rezultāti 1., 3. daļa
2. un 4. daļā
DAP 2018/19 MI 07.05.2018. Tehniskās apsardzes un ugunsaizsardzības pakalpojums DAP Pierīgas reģionālās administrācijas īpašumā “Meža māja”, Jūrmala ar 14.05.2018. precizējumiem
Piedāvājumu iesniedz līdz 21.05.2018. plkst. 10.00.
Rezultāti
DAP 2018/18 MI 02.05.2018. Garāžas telpu elektroinstalācijas remonts un sadales skapju sakārtošana
Piedāvājumu iesniedz līdz 15.05.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/17 MI 27.04.2018. Arborista pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.05.2018. plkst. 10.00.
Iepirkums pārtraukts
DAP 2018/16 AK 26.04.2018. Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās (2018.-2020. gads) un zivju, nēģu un vēžu fona monitorings (2018.-2020. gads)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 01.06.2018. plkst. 10:00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti 1., 2.daļa
DAP 2018/14 AK 23.04.2018. Dendroloģisko stādījumu izvērtējums, rekomendāciju sniegšana robežu koriģēšanai
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.05.2018. plkst. 10:00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
DAP 2018/13 AK 23.04.2018. Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos Līgatnē, Salacgrīvā un Siguldā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.05.2018. plkst. 10:15
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti 1., 2.daļa
Rezultāti 3., 4. un 5. daļā
DAP 2018/12 AK 18.04.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde ar 27.04.2018 grozījumiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 29.05.2018. plkst. 10:00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti 2., 3. un 6. daļā
Rezultāti 1., 4., 5., 7. un 8. daļā

Līgums 1. daļa
DAP 2018/15 MI 18.04.2018. 4 profesionālās GNSS iekārtas ar programmatūru
Piedāvājumu iesniedz līdz 03.05.2018. plkst. 10.00.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/11 AK 17.04.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Degvielas iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām ar 26.04.2018. grozījumiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 25.05.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/08 AK 03.04.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “OZOLS” uzturēšana, attīstība, informācijas digitalizēšana un dabas datu slāņu izveidošana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 07.05.2018. plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
Rezultāti
Līgums 1.daļai
Līgums 2. daļai
 
DAP 2018/10 AK 29.03.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dzīvnieku barības piegāde (ar 20.04.2018. grozījumiem)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 09.05.2018. plkst. 10:00
Rezultāti 4. un 6. daļā
Līgums 6.daļai
 
DAP 2018/9 AK 23.03.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Sešu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
Piedāvājumu iesniedz līdz 25.04.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Līgums
Līgums 3. daļai
DAP 2018/5 AK 06.03.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Sugu aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai "Dzeņi"
Piedāvājumu iesniedz līdz 04.04.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/7 MI 02.03.2018. Drukas pakalpojumi
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 15.03.2018. plkst. 10:00
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/6 MI 28.02.2018. Kvadracikla un piekabes iegāde
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 15.03.2018. plkst. 10.00
Rezultāti
DAP 2018/4 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam "Piejūra"
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.30 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums
 
DAP 2018/3 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dienas putnu fona monitorings (2018.-2020. gads), plēsīgo putnu fona monitorings (2018.-2020. gads) un nakts putnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs (2018.-2020. gads)
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.15 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa
DAP 2018/2 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings (2018.-2019. gads)
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums
DAP 2018/1 AK 24.01.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi (precizēts 02.02.2018.)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 22.02.2018. plkst. 10:00
Rezultāti 1., 3.daļa
Rezultāti 2., 4., 5.daļa
Līgums_1.daļa
Līgums  4.daļa