LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Publiskie iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2018. gada iepirkumi
Iepirkumu arhīvs:   2013.  |  2014. 2015. 2016. 2017.
  
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
DAP 2018/5 AK 06.03.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Sugu aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai "Dzeņi"
Piedāvājumu iesniedz līdz 04.04.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
DAP 2018/7 MI 02.03.2018. Drukas pakalpojumi
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 15.03.2018. plkst. 10:00
DAP 2018/6 MI 28.02.2018. Kvadracikla un piekabes iegāde
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 15.03.2018. plkst. 10.00
DAP 2018/4 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam "Piejūra"
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.30 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
DAP 2018/3 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dienas putnu fona monitorings (2018.-2020. gads), plēsīgo putnu fona monitorings (2018.-2020. gads) un nakts putnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs (2018.-2020. gads)
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.15 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
DAP 2018/2 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings (2018.-2019. gads)
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
DAP 2018/1 AK 24.01.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi (precizēts 02.02.2018.)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 22.02.2018. plkst. 10:00
Rezultāti 2., 4., 5.daļa