LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
2019. gada iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2013.  |  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
  
 
DAP 2019/18-MI 09.05.2019.

Meža un dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 23.05.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

DAP 2019/17-MI 09.05.2019.

Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vajadzībām Rēzeknē
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 16.05.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

DAP 2019/16-MI 03.05.2019. Dabas aizsardzības pārvaldes biroja tehnikas remonts un apkope
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 17.05.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
DAP 2019/15-MI 26.04.2019. Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vajadzībām Rēzeknē
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 09.05.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
DAP 2019/13-AK 04.04.2019.

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” ligzdojošo putnu atlants
Pielikums
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 08.05.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Rezultāti
Līgums
DAP 2019/14-MI
28.03.2019.
Laivas piegāde
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 15.04.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
DAP 2019/12-MI
28.03.2019.
Mineralizēto joslu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes teritorijās
Pielikums
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 08.04.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
DAP 2019/11-SP 26.03.2019. Latvijas putnu populāciju lieluma noteikšana Rezultāti
Līgums
DAP 2019/10-MI
25.03.2019.
Dabas aizsardzības pārvaldes biroja tehnikas remonts un apkope uz 36 mēnešiem
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 05.04.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
DAP 2019/9-MI
10.03.2019.
Laivas un laivu motoru piegāde
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 01.04.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
DAP 2019/6-AK
10.03.2019.
Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” ligzdojošo putnu atlants 2019-2020
Pielikums
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 16.04.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
DAP 2019/8-MI 08.03.2019. Informatīvo materiālu druka
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 20.03.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Atbildes uz jautājumiem
Rezultāti
Līgums
DAP 2019/7-MI 08.03.2019. Purvu apsaimniekošanas pasākumu monitoringa metodikas izstrāde un aprobācija, veģetācijas un hidroloģiskais monitorings Ķemeru nacionālajā parkā
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 19.03.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
Līgums 3.daļa
DAP 2019/5-MI 19.02.2019. Personas datu apstrādes atbilstības audits, sākotnējās atbilstības izveide un personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana
Iesniegšanas termiņš: 04.03.2019. EIS sistēmā
Rezultāti
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
DAP 2019/4
MI 22.01.2019.

Purvu apsaimniekošanas pasākumu monitoringa metodikas izstrāde un aprobācija, veģetācijas un hidroloģiskais monitorings Ķemeru nacionālajā parkā
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 04.02.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Rezultāti
DAP 2019/3
AK 22.01.2019.

Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde un ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 22.02.2019. plkst.12.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Atbildes uz jautājumiem

DAP 2019/1
AK 09.01.2019.
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “OZOLS” uzturēšana un pilnveide
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 12.02.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Rezultāti
Līgums
DAP 2019/2
MI 08.01.2019.

Purvu apsaimniekošanas pasākumu monitoringa metodikas izstrāde un aprobācija, veģetācijas un hidroloģiskais monitorings Ķemeru nacionālajā parkā
Piedāvājumu jāiesniedz līdz 21.01.2019. plkst.10.00
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Rezultāti