LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vakances
Pieteikšanās līdz 17.02.2017.
 
Pieteikšanās līdz 17.02.2017.
 
Pieteikšanās līdz 20.02.2017.
 
Pieteikšanās līdz 20.02.2017.
 
Pieteikšanās līdz 20.02.2017.

 
07.02.2017. Digitālo datu drošības kontroliera/es amata vakance 
Pieteikšanās līdz 17.02.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz digitālo datu drošības kontroliera amata vietu projektā „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” (turpmāk "Dabas skaitīšana") uz laiku 44 mēneši (pilna darba slodze).


Prasības pretendentiem:
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs, kas papildināta ar amatam nepieciešamām speciālām zināšanām (informācijas sistēmu drošības pārvaldības jomā);
 • vismaz 3 gadu pieredze informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā vai vismaz 2 gadu pieredze informācijas sistēmu drošības politikas uzturēšanā un administrēšanā valsts pārvaldē;
 • pieredze informācijas sistēmu drošības normatīvo aktu izstrādē;
 • spēja analizēt un novērtēt informācijas drošības līmeni, izstrādāt priekšlikumus informācijas drošības līmeņa uzlabošanai, ievērot un kontrolēt noteiktās drošības prasības un nodrošināt personas datu apstrādi atbilstoši likuma prasībām;
 • teicama analītiskā un loģiskā domāšana, spēja ātri izprast sarežģītus jautājumus un efektīvi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • datorprasmes biroja programmatūras lietošanā, piemēram, Microsoft Office Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer, kā arī prasmes ĢIS programmatūras lietošanā un uzturēšanā (ArcGIS Server, Portal, Desktop) un labas programmēšanas prasmes ASP.NET (SOAP), C#, JavaScript, PHP, Microsoft SQL, MySQL;
 • augsta atbildības sajūta, iniciatīva, precizitāte un komunikabilitāte;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • labas valsts valodas, krievu un angļu valodas zināšanas;B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:
 • Nodrošināt projekta "Dabas skaitīšana" informācijas un komunikāciju tehnoloģiju fizisko un loģisko drošības prasību realizāciju;
 • Uzraudzīt datu izmantošanu, regulētu piekļuvi failiem;
 • Veikt riska novērtējumu un testēt datu apstrādes sistēmu, lai nodrošinātu to darbību un drošības pasākumus;
 • Sagatavot atskaites un citu nepieciešamo informāciju;Komunicēt ar atbildīgajiem projekta uzraugiem, projekta partneriem par projekta datu drošības jautājumiem.

Piedāvājam:
 • Interesantu un atbildīgu darbu projektā „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” līdz 2020.gada 31.oktobrim;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • ērtu un un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt profesionālu pieredzi;
 • pievilcīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darbavieta: Sigulda.
 
Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 17.02.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Digitālo datu drošības kontrolieris” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 17.02.2017.
Tālrunis uzziņām: 26107005   
31.01.2017. Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/es amata vakance 
Pieteikšanās līdz 17.02.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina darbā uz Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/es ierēdņa vietu uz noteiktu laiku (pilna darba slodze).


Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).

Galvenie darba pienākumi:
 • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu, biotopu, mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrole;
 • sagatavot dokumentus un administratīvos aktus dabas aizsardzības jomā;
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā;
 • dalība pārvaldes īstenoto projektu dabas aizsardzības jomā īstenošanā.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: līdz 769 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 26.3.amatu apakšsaimē, III līmenī, 9 mēnešalgu grupā.
Pārbaudes laiks: 6 mēneši.
Darbavieta: Birojs Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madonas novads.
 
Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 17.02.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 17.02.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā, Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601,
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Vecākais valsts vides inspektors” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 17.02.2017.
Tālrunis uzziņām: 67509545 
31.01.2017. Personāla speciālista/es amata vakance 
Pieteikšanās līdz 20.02.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz personāla speciālista/es amatu (pilna darba slodze) uz nenoteiktu laiku.


Prasības pretendentiem:
 • pabeigta augstākā izglītība sociālajās, tiesību vai izglītības zinātnēs, izglītība personālvadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā trīs gadi un ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze valsts pārvaldē;
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem darba tiesību jomā;
 • augsta atbildības sajūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:
 • piedalīties iestādes personāla politikas izstrādes procesā un personāla plānošanā;
 • organizēt un piedalīties personāla atlases procesā;
 • organizēt un koordinēt novērtēšanas procesu iestādē, analizēt tā rezultātus;
 • datu ievadīšana un aktualizēšana resursu vadības sistēmā “Horizon” un darbinieku novērtēšanas elektroniskajā sistēmā (NEVIS);
 • konsultēt iestādes vadību, struktūrvienību vadītājus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un personāla vadības procesiem;
 • sagatavot ar personālu saistītos dokumentu projektus;
 • veikt nepieciešamās izmaiņas darbinieku amata aprakstos;
 • uzturēt un kārtot darbinieku personu lietas, ievadīt un papildināt informāciju personāla datubāzēs pēc nepieciešamības;
 • plānot un organizēt darbinieku kvalifikācijas celšanas kursus.

Piedāvājam:
 • atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
 • valsts pārvaldē paredzētās sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanas polisi;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt profesionālu pieredzi.

Mēnešalga: līdz 800 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darbavieta: Sigulda
 
Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 20.02.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Personāla speciālists” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 20.02.2017.
Tālrunis uzziņām: 67509545 
31.01.2017. Iepirkumu vadītāja(-as) amata vakance 
Pieteikšanās līdz 20.02.2017.

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, izmantot savas zināšanas un kompetences, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Dabas aizsardzības pārvaldes draudzīgajam kolektīvam, kas šobrīd meklē jaunu kolēģi.

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešams Iepirkumu vadītājs (-a) (pilna slodze) uz nenoteiktu.


Prasības pretendentiem:
 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ( izglītība tiesību zinātnē vai profesionālās pilnveides izglītība iepirkumu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā gads;
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā un ar to saistītām procedūrām;
 • spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem;
 • teicamas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • teicamas valsts valodas, krievu un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:
 • sagatavot iepirkumu nolikumus un iepirkumu līguma projektus;
 • organizēt iepirkuma līgumu slēgšanas procedūru;
 • organizēt publiskā iepirkuma komisijas darbu;
 • veikt iepirkumu uzskaiti un iepirkuma dokumentācijas kārtošanu;sastādīt iepirkuma plānus, kontrolēt to izpildi.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: 678 līdz 848 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darbavieta: Sigulda.
 
Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 20.02.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Iepirkumu vadītājs” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 20.02.2017.
Tālrunis uzziņām: 67509545
 
31.01.2017. Vecākā eksperta(-es) amata vakance 
Pieteikšanās līdz 20.02.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa, vecākā eksperta amata vietu Pierīgas reģionālajā administrācijā pieņemšanai darbā uz nenoteiktu laiku.


Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs,
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem tiks uzskatīta par priekšrocību,
 • zināšanas sugu un biotopu noteikšanā,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus,
 • augsta atbildības sajūta,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • labas datora lietošanas prasmes,svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).

Galvenie darba pienākumi:
 • dabas aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēto atļauju un saskaņojumu projektu sagatavošana,
 • citu dokumentu un administratīvo aktu sagatavošana dabas aizsardzības jomā,
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā,
 • dalība iestādes rosināto projektu realizācijā.

Piedāvājam:
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • vērtīgu pieredzi, profesionālās izaugsmes iespējas;
 • atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī

Mēnešalga: līdz 730 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 10.amatu apakšsaimē, III līmenī, 10 mēnešalgu grupā.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darbavieta: Biroja adrese: „Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012.
 
Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 20.02.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 20.02.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā, „Meža mājā”, Ķemeros, Jūrmalā, LV-2012.
Tālrunis uzziņām: 67730078, 26197314.