LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vakances

14.06.2019.  Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamenta vecākā eksperta(-es) (ar juridisko izglītību) amata vakance
Pieteikšanās līdz 10.07.2019.

14.06.2019.  Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora(-es) ierēdņa amata vakance
Pieteikšanās līdz 01.07.2019.
 

*************************************************************************


14.06.2019.  Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamenta vecākā eksperta(-es) (ar juridisko izglītību) vakance

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešams profesionāls, enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis – vecākais eksperts(-e) ar juridisko izglītību Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamentā uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).

Prasības pretendentiem:
 • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinībās;
 • darba pieredze juridiskajā specialitātē vismaz vienu gadu;
 • priekšroka kandidātiem ar darba pieredzi valsts vai pašvaldības iestādē, kā arī darbā ar interešu konflikta novēršanas un pretkorupcijas jautājumiem;
 • spēja analītiski domāt;
 • precizitāte darba uzdevumu izpildē, iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem;
 • spēja efektīvi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
Galvenie darba pienākumi:
 • organizēt un koordinēt ar valsts pārvaldes pakalpojumiem un e-pārvaldi saistītos jautājumus;
 • organizēt un koordinēt interešu konflikta novēršanas, pretkorupcijas un ētikas jautājumus, tai skaitā iekšējo normatīvo aktu izstrādi šajā jomā;
 • nodrošināt pārvaldes ikgadējā darba plāna, darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju un to atskaišu sagatavošanu, veikt to izpildes analīzi un uzraudzību;
 • savas kompetences ietvaros sniegt juridisko atbalstu, konsultācijas pārvaldes darbiniekiem.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi skaistākajā Latvijas pilsētā - Siguldā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: 800 līdz 1000 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 21.amatu saimē, III A līmenī, 9 mēnešalgu grupā.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darba vieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs10.07.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Vecākais eksperts SVKD” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 10.07.2019.

Tālrunis uzziņām: 67509767, 67509545.Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.


 
 *************************************************************************


14.06.2019.  Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora ierēdņa vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/es ierēdņa vietu (1 amata vieta) uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).
Galvenie darba pienākumi:
 • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu, biotopu, mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrole;
 • sagatavot dokumentus un administratīvos aktus dabas aizsardzības jomā;
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā;
 • dalība pārvaldes īstenoto projektu dabas aizsardzības jomā īstenošanā.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: no 720 EUR līdz 900 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 26.3.amatu apakšsaimē, III līmenī, 9 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darba vieta: Baznīcas iela 3, Sigulda, LV-2150, „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 un Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033.


Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 01.07.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: vidzeme@daba.gov.lv līdz 01.07.2019.

Tālrunis uzziņām: 64107230, 29433226Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.


 
 *************************************************************************