LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vakances
17.07.2019. Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora (-es) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 29.07.2019.
 

*************************************************************************

 
17.07.2019.  Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora(-es) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 29.07.2019.

Latgales reģionālās administrācijas vecākā vides valsts inspektora/es ierēdņa amata vieta (1 amata vieta) uz noteiktu laiku (pilna darba slodze).


Prasības: :
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Vakancei uz ierēdņa prombūtnes laiku var pieteikties arī persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;

  · augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;

  · specializācija ūdens objektu pārraudzībā;

  · zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;

  · augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;

  · labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

  · prasme strādāt komandā;

  · labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;

  · B kategorijas autovadītāja apliecība;

  · Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība (vēlama);

  · Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

  · Vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas.


Galvenie amata pienākumi:
 • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu, biotopu, mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrole, t.sk. ūdens bioloģisko resursu kontrole;
 • sagatavot dokumentus un administratīvos aktus dabas aizsardzības jomā;
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā;
 • dalība pārvaldes īstenoto projektu dabas aizsardzības jomā īstenošanā.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: no 680,00 līdz 850,00 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 26.3.amatu apakšsaimē, III līmenī, 9 mēnešalgu grupā.
Pārbaudes laiks: 6 mēneši
Biroja adrese: Galdnieku iela 8, Rēzekne.

Pārraugāmās teritorijas atrodas: Rēzeknes, Ludzas, Dagdas, Madonas, Daugavpils novadā.Motivācijas vēstuli un CV
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 29.07.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā, Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: latgale@daba.gov.lv līdz 29.07.2019.    

Tālrunis uzziņām: 29256225; 29443384Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.
Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts.*************************************************************************