LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vakances
08.11.2019. Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora (-es) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 20.11.2019.
 
08.11.2019. Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta (-es) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 20.11.2019.
 

*************************************************************************

08.11.2019.  Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora (-es) ierēdņa vakance

Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/es ierēdņa vietu (1 amata vieta) uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).
Galvenie darba pienākumi:
 • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu, biotopu, mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrole;
 • sagatavot dokumentus un administratīvos aktus dabas aizsardzības jomā;
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā;
 • dalība pārvaldes īstenoto projektu dabas aizsardzības jomā īstenošanā.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga:no 720 EUR līdz 900 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 26.3.amatu apakšsaimē, III līmenī, 9 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Biroja adrese: Baznīcas iela 3, Sigulda, LV-2150, „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 un Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033.

Motivācijas vēstuli un CV
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 20.11.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150,
 • vai Dabas aizsardzības pārvaldes birojā „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101,
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: vidzeme@daba.gov.lv līdz 20.11.2019
Tālrunis uzziņām: 64107230, 29433226

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

 
 *************************************************************************08.11.2019.  Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta(-es) ierēdņa vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta/es ierēdņa amata vietu (1 amata vieta) uz noteiktu laiku (pilna darba slodze).

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs,
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem tiks uzskatīta par priekšrocību,
 • zināšanas sugu un biotopu noteikšanā,
 • sugu un biotopu jomas eksperta sertifikāts (vēlamās jomas: “meži un virsāji”, “purvi”, “zālāji”) tiks uzskatīts par priekšrocību,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus,
 • prasme strādāt komandā,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru,
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).
Galvenie darba pienākumi:
 • darbs ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem dabas aizsardzības jomā,
 • dabas aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēto atļauju un saskaņojumu projektu sagatavošana,
 • citu dokumentu un administratīvo aktu sagatavošana dabas aizsardzības jomā,
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā,
 • dalība iestādes rosināto projektu realizācijā.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga:no 720 EUR līdz 900 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 26.3.amatu apakšsaimē, III līmenī, 9 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Biroja adrese: Baznīcas iela 3, Sigulda, LV-2150, „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101.

Motivācijas vēstuli un CV
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 20.11.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150,
 • vai Dabas aizsardzības pārvaldes birojā „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101,
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: vidzeme@daba.gov.lv līdz 20.11.2019
Tālrunis uzziņām: 64107230, 29181837

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.
 
 *************************************************************************