LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Īsfilmas
Ekosistēmu pakalpojumi
Filma atspoguļo dabas sniegtos labumus un priekšrocības, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus, taču kas bieži mums ikdienā paliek nepamanīti. Ekosistēmu pakalpojumi ietver pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanas, plūdu regulēšanas funkciju, kā arī, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās.
Filmas latviskā versija >>
Filmas versija ar angļu valodas subtitriem >>
 
 
Cikls "Latvijas daba"
Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
LV  |  EN 
 
Gaujas nacionālais parks
LV  |  EN
 
Ķemeru nacionālais parks
LV  |  EN
 
Rāznas nacionālais parks
LV  |  EN 
 
Slīteres nacionālais parks
LV  |  EN
Dabas aizsardzības pārvalde pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumam īstenojusi projektu, kura ietvaros tapušas piecas īsfilmas par Latvijas nacionālajiem parkiem un citām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Visas īsfilmas iepazīstina ar nacionālajos parkos un citviet Latvijā sastopamajām dabas vērtībām no parka apmeklētāju skatpunkta. Visas filmas ieskaņotas latviešu un angļu valodās.
 
Aptuveni 15 minūšu garās filmas stāsta par Ķemeru, Gaujas, Slīteres un Rāznas nacionālajos parkos sastopamajām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, to raksturīgajām ainavām un tūrisma iespējām parkos. Katrā no filmām kā galvenie varoņi darbojas jauni cilvēki, kas savas ekskursijas laikā sastopas ar parkā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, vides inspektoriem, dažādu muzeju darbiniekiem, kā arī dodas apmeklēt nacionālo parku dabas izglītības centrus un populārākos dabas tūrisma objektus. Savukārt, filma par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām sniedz ieskatu Latvijas daudzveidīgajā dabā un dabas aizsardzības vēstures attīstībā.
 
Uzņemtās filmas ir sava veida nacionālo parku vizītkartes, kas gan ārvalstu tūristus, gan mūsu pašu cilvēkus iepazīstina ar Latvijas dabu, kultūru un iedzīvotājiem un saistošā veidā atspoguļo aizsargājamo dabas teritoriju nozīmīgumu, kā arī to sniegtos ieguvumus cilvēkam.
 
Filmas veidojusi kompānija „ELM Media”, kas specializējusies tieši dabas filmu uzņemšanā. ELM Media arhīvā atrodamas arīdzan citas filmas par Latvijas dabu, piemēram, filmu cikls „Pieci stāsti par dabu”, filma par Engures ezera dabas vērtībām un filma „Purvu noslēpumi”.
 
Filmas ir izmantojamas nekomerciāliem mērķiem, cilvēku izglītošanas nolūkos.
 
Cikls "Pieci stāsti par dabu"
Ar laivām pa Svētupi, ar riteņiem gar jūru, ar stopiem uz Lubānas klāniem. Filmu studija ELM MEDIA un Latvijas Dabas fonds piedāvā piecus aizraujošus ceļojumus filmu ciklā „Pieci stāsti par dabu”.
 
Katra sērija ir piedzīvojumiem bagāts, aizraujošs ceļojums, ko caurvij skaisti dabas skati, dabas norises paskaidrojoši sižeti un sarunas ar ceļā satiktajiem ekspertiem un vietējiem iedzīvotājiem. Piecās sērijās Maija, Ēriks un Rolands apciemo palieņu pļavas Lubāna klānos, augstos purvus Stiklu purvu dabas liegumā, dabiskos mežus Ziemeļgaujā, Baltijas jūras piekrasti Dienvidkurzemē, kā arī Dūņezeru un Svētupi Limbažu pusē. Meklējot atbildes uz neskaitāmiem jautājumiem par dabu, jaunieši iemācās kraut siena zārdus, riskē nogrimt purva akacī, lido ar paraplānu, naktī pie ugunskura dzied latgaļu dziesmas, dodas orientēties mežā un ar krītiņiem ķer signālvēžus.
 
Filmu režisors ir Kaspars Goba, inscenējumus veidojis Dainis Kļava, bet scenārijs ir filmu studijas ELM MEDIA autoru kopdarbs. Ceļotāju lomās iejutušies Maija Medne, Rolands Beķeris un Ēriks Borisenkovs.
 
 
Cikls par Baltijas jūru "Ieraugi jūru"
Video klipu cikls "Ieraugi jūru" ir veidots, kā atraktīvā video enciklopēdija par 20 dažādām Baltijas jūras dabas vērtībām. To mērķis ir palīdzēt skatītājiem izprast nepieciešamību tās aizsargāt. Baltijas jūra ir mājvieta ne vien brētliņām, plekstēm un mīdijām, bet arī daudzām retām sugām un biotopiem, kam ir svarīga vieta kopējā ekoloģiskā līdzsvara uzturēšanā.
 
Video klipi latviešu valodā 
01 Ūdensblusa
02 Alternatīvie zvejas rīki
03 Dzintars
Video klipi angļu valodā    
01 Coastline of the Eastern Baltic Sea
02 Baltic reefs in the Baltic Sea
03 Bladder wrack in the Eastern Baltic Sea
04 Aquatic sowbug in the Baltic Sea
05 Velvet scoter in the Baltic Sea
06 Twaite shad in the Baltic Sea
07 Eelgrass in the Baltic Sea
08 Stellers eider in the Baltic Sea
09 Baltic herring in the Baltic Sea
10 Divers in the Baltic Sea
11 Nodularia in the Baltic Sea
12 Moraine ridges in the Baltic Sea
13 Red seaweed in the Baltic Sea
14 Matsalu and the Baltic Sea
15 Grey seals in the Baltic Sea
16 Alternative fishing gear in the Baltic Sea
17 Spiny waterflea in the Baltic Sea
18 Dumping sites in the Baltic Sea
19 Amber of the Baltic Sea
20 Underwater heritage of the Baltic Sea