LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Latvijas daba
Mūsdienās dabas aizsardzībā risināmo jautājumu lokā ir gan cilvēki, gan daba. Dabas vērtību un resursu aizsardzība un apsaimniekošana, sugu un biotopu aizsardzība, vietējo attīstības projektu un ainavu ekoloģiskā plānošana ir daļa no tiem.
 
Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  |  filma angļu valodā

 
 
Gaujas nacionālais parks  |   filma angļu valodā

 
 
Ķemeru nacionālais parks  |   filma angļu valodā

 
 
Rāznas nacionālais parks  |   filma angļu valodā

 
 
Slīteres nacionālais parks  |   filma angļu valodā