LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vakances
 
06.08.2020. Projektu vadītāja (-as) vakance
Pieteikšanās līdz 31.08.2020.
 
Pieteikšanās līdz 24.08.2020.
 *************************************************************************
06.08.2020.  Projektu vadītāja(-as) vakance

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešamas enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis - Projektu vadītājs(-a) uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).

Prasības pretendentiem:
 • Augstākā izglītība (vēlams vides zinātnēs vai finanšu vadībā);
 • Darba pieredze (arī finanšu vadība) Eiropas savienības projektu vadībā;
 • Labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • Labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība
Galvenie darba pienākumi:
 • Organizēt projektu sagatavošanu atbilstoši finanšu instrumentu izstrādātajām vadlīnijām;
 • Veikt projektu strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu;
 • Veikt projektu finanšu plūsmas plānošanas un organizēšanas kontroli;
 • Sekot līdzi projektu ieviešanas gaitai un līdz projektu noslēgumam organizēt projekta uzraudzības grupu sanāksmes, gatavot ceturkšņu apkopojumus par paveikto un finanšu situāciju.
 • Veikt projektu rīcību izpildes kvalitātes kontroli;
 • Veikt projektu dokumentācijas atbilstības kontroli;
 • Konsultēt projektos iesaistīto personālu finanšu attiecināmības jautājumos;
 • Regulāri pārbaudīt projektu atskaišu atbilstību finansētāja prasībām;
 • Paredzēt un vadīt iespējamos riskus;
 • Piedalīties jaunu projektu sagatavošanā.
 • Nodrošināt nepieciešamo informāciju VARAM Investīciju Projektu Izvērtēšanas Komisijai.
Papildu prasības:
 • Projektu jomā spēt izvēlēties prioritātes, plānot, organizēt un vadīt darbus patstāvīgi
 • Strādāt komandā, organizēt un vadīt sanāksmes
 • Analizēt problēmas, iniciēt alternatīvus risinājumus
 • Precizitāte un elastība projektu uzraudzības procesā
 • Izvirzīt mērķus, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību
 • Sagatavot prezentācijas un uzstāties
 • Efektīvi plānot un pārraudzīt finanšu līdzekļus
 • Gatavot līgumu projektu
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi
Mēnešalga: no 835 līdz 1190 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darba vieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli, CV ar galveno darbu aprakstu
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 31.08.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Projektu vadītājs” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 31.08.2020.


Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.


 
 *************************************************************************


05.08.2020.  Iepirkumu vadītāja(-as) vakance

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešams Iepirkumu vadītājs (-a) (pilna slodze) uz nenoteiktu laiku.


Prasības pretendentiem:
 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītība tiesību zinātnē vai profesionālās pilnveides izglītība iepirkumu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā 3 gadi
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un ar to saistītām procedūrām
 • spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē
 • iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos
 • teicamas valsts valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru
Galvenie darba pienākumi:
 • Vadīt un organizēt publiskā iepirkuma procedūras pilnu norises ciklu, tai skaitā konkursu nolikumu izstrādes procesu, izvērtēt citu sagatavotos konkursu nolikumus
 • sagatavot iepirkumu nolikumus un iepirkumu līguma projektus
 • organizēt iepirkumu līgumu slēgšanas procedūru
 • nodrošināt juridisko un tehnisko atbalstu publisko iepirkumu komisijas darbam
 • veikt iepirkumu uzskaiti un iepirkuma dokumentācijas kārtošanu
 • sastādīt iepirkumu plānu, kontrolēt tā izpildi, nodrošināt  plānā nepieciešamo grozījumu veikšanu
 • nodrošināt informatīvo paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem savlaicīgu ievietošanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, kā arī informācijas par rakstveidā noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem ievietošanu iestādes mājas lapā
 • organizēt un veikt iekšējo normatīvo aktu izstrādi iepirkumu jautājumos  
 • sagatavot pārskatus, paskaidrojuma vēstules u.c. materiālus iesniegšanai Iepirkumu uzraudzības birojā un citām iesaistītajām pusēm
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus
 • ērtu un komfortablu darba vidi
Mēnešalga: no 1052 EUR līdz 1200 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darba vieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli, CV ar galveno darbu aprakstu
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 24.08.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Iepirkumu vadītājs” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 24.08.2020.


Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.
 *************************************************************************