LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vakances
 
12.03.2020.Vidzemes reģionālās administrācijas nekustamā īpašuma speciālista(-es) vakance
Pieteikšanās līdz 27.03.2020.
 
 
 *************************************************************************


12.03.2020. Vidzemes reģionālās administrācijas nekustamā īpašuma speciālista(-es) vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Vidzemes reģionālās administrācijas nekustamā īpašuma speciālista amata vietu 
(1 amata vieta) uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).

 
Prasības pretendentiem:
 • nozare atbilstoša izglītība, kas papildināta ar atbilstošām apmācībām,  
 • darbam nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un piemērošana, 
 • spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē, iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem, spēja efektīvi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos, 
 • prasme strādāt ar elektroinstrumentiem un citiem instrumentiem, 
 • motorzāģa un krūmzāģa kvalifikāciju apliecinoša licencētas izglītības iestādes izsniegta apliecība un lietošanas prasmes, 
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, 
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt komandā, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, 
 • labas darba organizācijas prasmes, spēja strādāt patstāvīgi, 
 • B, BE kategorijas autovadītāja apliecība un transportlīdzekļu vadīšanas prasmes.
   
Galvenie darba pienākumi:
 • nodrošināt biroja aprīkojuma, saimniecības līdzekļu un citu nepieciešamo preču iegādi,
 •  uzskaitīt Vidzemes RA pamatlīdzekļus un inventāru piedalīties inventarizācijas procesos, 
 • savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamo iepirkumu dokumentāciju, 
 • noteikt tehniskā personāla darba uzdevumus un koordinēt tā darbu, pārraudzīt,
 • plānot un koordinēt Vidzemes RA darbības nodrošināšanai nepieciešamos pakalpojumus un iegādes, 
 • koordinēt Vidzemes RA autotransporta izmantošanu, kontrolēt nobraukumu, organizēt apkopes un remontus servisos un apkopes vietās,
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plāniem organizēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanu Vidzemes RA.
   
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi, 
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtēšanas rezultātiem, 
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu, 
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus, 
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu, 
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: 720 līdz 900 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Biroja adrese: Baznīcas iela 3, Sigulda, LV-2150, „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101.

Motivācijas vēstuli un CV
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 27.03.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150
 • vai Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas birojā „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, tālrunis uzziņām: 64107230, 29205712
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: vidzeme@daba.gov.lv līdz 27.03.2020.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.*************************************************************************