LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Atļaujas un sertifikāti
Lai izvestu vai ievestu Latvijā kādu CITES jeb Vašingtonas konvencijā „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajās savvaļas dzīvnieku un augu sugām” iekļautu dzīvnieku vai augu, vai no tiem iegūtus produktus, nepieciešama speciāla atļauja, kas apstiprina, ka tie ir legāli nomedīti, iegūti vai izaudzēti. Atļaujas izsniedz katras valsts uzraudzības institūcijas CITES konvencijas jautājumos. Latvijā tā ir Dabas aizsardzības pārvalde.
 
Baneris "Izmanto eParakstui!"

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti iesniegumus var iesniegt un atbildes saņemt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi pasts@daba.gov.lv.