LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Bioloģiskā daudzveidība Latvijā
 

Latvija 1995. gadā ir ratificējusi Konvenciju "Par bioloģisko daudzveidību", kas pieņemta Riodežaneiro 1992. gadā. Konvencijas mērķis ir aizsargāt un saglabāt bioloģisko daudzveidību pasaulē. Līdz ar to Latvija ir uzņēmusies saistības - nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī iekļauties kopējā starpvalstu informācijas sistēmā par bioloģisko daudzveidību. Praktiski tas nozīmē, ka tiek veidota gan nacionāla, gan starptautiska mēroga sadarbība ar Interneta palīdzību.

 
Interneta mājas lapa Bioloģiskā daudzveidība Latvijā veidota, lai sniegtu informāciju gan par bioloģisko daudzveidību Latvijā, gan šajā jomā strādājošajiem, gan ikvienam interesentam, kā arī, lai veicinātu kontaktus starp zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.
 
Lapā atrodama informācija par sugu un biotopu daudzveidību, to aizsardzību Latvijā, bioloģiskās daudzveidības monitoringa sistēmu un saites uz dažādām institūcijām, kas nodarbojas ar dabas aizsardzību un izpēti.