LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aizsargājamo ainavu apvidi
Latvijā ir 9 aizsargājamo ainavu apvidi. Tās ir lielas teritorijas, kurās tiek aizsargāta īpaši skaista un daudzveidīga Latvijai raksturīga ainava un kultūrvide.

Šajā kartē iezīmētajām īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām ir informatīva nozīme un tās var atšķirties no attiecīgajos normatīvajos aktos apstiprinātajām robežām.

Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Augšdaugava
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Augšzeme
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Ādaži
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Kaučers
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Nīcgales meži
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Veclaicene
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Vecpiebalga
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Vestiena
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Ziemeļgauja