LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Dabas pieminekļi - ģeoloģiskie objekti
Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr. 175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem" (pēdējie grozījumi veikti ar Ministru kabineta 2017.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.46) valsts aizsardzībā atrodas 178 atsevišķi noteikti ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, kā arī visi dižakmeņi (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru) un 10 metru plata josla ap tiem.

Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu ģeotelpiskie dati pieejami Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.

Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu aizsardzību regulē Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Dabas aizsardzības pārvalde ir sagatavojusi priekšlikumus ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu precizēšanai, kā arī jaunu dabas pieminekļu noteikšanai un pakāpeniski tiek veikta zemes īpašnieku un pašvaldību informēšana, lai varētu veikt izmaiņas normatīvajos aktos.

Lūdzam ņemt vērā, ka zemāk pieejamā informācija par katru dabas pieminekli, ietver vēlamo objekta nosaukumu un platību, kā arī šobrīd visi ierosinājumi nav ietverti spēkā esošajos noteikumos par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem.

Normatīvajos aktos noteiktās dabas pieminekļu robežas redzamas Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

 
Abavas rumba Kalnasmīdu avots Riežupes Smilšalas
Abavas Velnala Kalnrēžu dolomītsmilšakmens atsegumi Riežupes ūdenskritumi un atsegumi
Adamovas krauja Kalnu atsegums Rīteru sausgultne un karsta kritenes
Ainavu krauja un Ķaubju iezis Kaltenes kalvas Roču ala
Apes dolomīta atsegumi Kaltenes krasta veidojumi Rumbiņas ūdenskritums
Ānfabrikas klintis Kaļķupītes klintis Rundēnu Velna dobe
Ātraiskalns Kaļļu avoti Saltavots
Baltavots un Melnavots Katrīnas iezis Sandarišķu karengravas
Baltijas Ledus ezera krasta valnis pie Rīvas Kazu leja Sautas kalns un Nurmižas lejtece
Bārbeles sēravots Kājiņu ala Sēra dīķi
Bezdeligu klintis un Dambjupīte Ketleru atsegumi Sietiņiezis
Bēršu drumlini Klintaines sausgultne un karsta kritenes Silmaču iezis un alas
Bolēnu Veselības avots Klūnu atsegums Silzemnieku avoti
Braslas lejteces ieži Korkuļu ūdensrijēji un sausgultne Simtēnu (Dzirnes) ala
Brāžu krāces un Akmeņupītes ūdenskritums Krauju akmeņu saliņa Skaistkalnes karsta kritenes
Burtnieka smilšakmens atsegumi Kraukļu aiza Skaņaiskalns
Cepļa dolomīta atsegums Krāču kalni Spiģu ala
Cimmermaņu krauja Krākas (Svētes Dreimaņu) avoti Spriņģu iezis
Cīruļu iezis un Blusu ala Kulšēnu avots Sproģu gravas
Dagdas ala Kvēpenes ala Staburags
Dambja iezis un Bruņa ala Ķūķu, Ēdernieku un Leimaņu ieži Staldzenes stāvkrasts
Dampeļu atsegums Langsēdes klintis Stiglavas atsegumi
Daudas un Jodupītes ielejas Launagiezis Stoķu klintis un Patkula ala
Daugavas vārtu kraujas Lejasbindu krauja Stūķu iezis
Dauģēnu klintis un alas Lēģernieku atsegums Svētciema akmeņu saliņas
Dāvida dzirnavu avoti Lielā Ellīte Svētupes Lībiešu upuralas
Dolesmuižas atsegums Liepas iezis - Baltā klints Svīķupīte un Kautraka gravas
Dongu Velna dobe Liepniekvalka labirints Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums
Dzelveskalna atsegumi un alas Līču slāņi Šķēdes atsegums
Dzērves-Bērziņu avoti Līču-Laņģu klintis Šlīteres Zilo kalnu krauja
Dzilnas iezis Līčupes atsegums Tītmaņu iezis
Elpju iezis un Vecandrijāņu klintis Līdumnieku avots Vaives lejteces ieži
Embūtes Joda dambis Lodes bruņuzivju iegula Valgales rumba (Sudmaļu ūdenskritumi)
Ezernieku karsta kritenes Loses atsegumi Valmieras Stāvie krasti
Ežurgu klintis Lustūzis Vanagu iezis
Ērgļu un Ramātu klintis Lūrmaņu atsegumi Vecmelderu avoti
Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis Mālkalnes avoti Veczemju klintis
Gaujienas dolomīta atsegums Neļķu klintis un alas Velna acs avots
Gobdziņu klintis Nidas pludmale Ventas rumba
Govs ala un avots Ogļukalna atsegums Vējiņu alas un Elles bedres
Grīviņu iezis Ogres dolomīta krauja Vidagas dolomīta atsegumi
Grūbes dolomīta atsegums Pavāru atsegumi Viesulēnu slāņi
Gudzonu ala Pāvilostas-Ulmales stāvkrasts Vīksnu alas
Gūdu klintis Pētera ala Viļušu avots
Gūtmaņa ala Pietraga Sarkanās klintis Virsaišu ūdenskritums
Imulas dolomīta klintis Piķenes krauja un Velnala Vizlas lejteces atsegumi
Īļaku un Vizuļu ieži un Dolomītu krauja Pitragupes krasti Zanderu dolomīta alas
Īvandes ūdenskritumi Plieņu atsegumi Zaņas lejteces atsegumi
Jaunžagatu krauja Polbrenču un Dukuļu avoti Zartapu grava
Jeru alas Pūsēnu kalns Zebrus avoti
Jumpravas dolomīta atsegums Radžu ūdensrijēji un sausgultne Ziedleju klintis
Kaktiņu grava Raiskuma Sarkanās klintis Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula
Kalamecu un Markuzu gravas Randātu klintis un Tilderu krauja Zoslēnu atsegumi
Kalējala Rauņa lejteces ieži Zvārtes iezis
Kalna Klauku ala un avots Rauņa slāņi Žagatu klints
Kalnamuižas kraujas Rāmnieku atsegumi

Apstiprināšanas procesā, dokumenti iesniegti iekļaušanai dabas pieminekļu sarakstā
Inčukalna Velnala Raganu klintis Staiceles Dzelzs avoti
Jūrmalas Baltā kāpa Raunas Staburags

Izslēgti no iekļaušanas dabas pieminekļu sarakstā
Gavēņu atsegumi Karogu labirints Vecsautiņu avoti