LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Zemgales PR novados
Īpaši aizargājamās dabas teritorijas
Zemgales plānošanas reģiona novados

 
dabas rezervāts (DR)
dabas parks (DP)
dabas piemineklis (DPM)
nacionālais parks (NP)
dabas liegums (DL)
mikroliegums (ML)
Aizkraukles novads
DPM Gārsenes aleja

Auces novads
DPM Vecauces aleja

Bauskas novads
DPM Pamūšas parks

Dobeles novads
DPM Iecavas alejas

Jaunjelgavas novads
Jelgava
DL Šķibu purvs

Krustpils novads
DL Mazzalvītes purvs

Ozolnieku novads
DL Lāču purvs

Pļaviņu novads
DL Klintaine

Rundāles novads
ML Ozoldārzs  
Salas novads
ML Vecsēlpils

Skrīveru novads
DPM Bukaišu aleja

Vecumnieku novads