LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Jaunie reindžeri
Kopš 2004. gada jauno reindžeru jeb juniorreindžeru kustība pastāv Gaujas Nacionālajā parkā un kopš 2015.gada beigām uzsākusi darboties arī Ķemeru Nacionālā parka jauno reindžeru grupa.

Kustībā iesaistās aktīvi jaunieši, kas ikdienā piedalās Nacionālo parku darbībā, attīstībā un aizsardzībā - brīvprātīgi rūpējas par kārtību teritorijā - piedaloties talkās un palīdzot vides inspektoriem dažādu pienākumu veikšanā. Tie ir jaunie dabas pētnieki, kuri seko norisēm dabā, cenšas izprast dzīvnieku pasaules likumus un vēro ikdienišķos dabas brīnumus, kas vairumam no mums paslīd garam nepamanīti. Jaunie reindžeri dod nozīmīgu ieguldījumu arī aizsargājamās dabas teritorijas apmeklētāju izglītošanā.

Jauno reindžeru kustība ir starptautiska un tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija (Europarc Federation) izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis - caur dažādām praktiskām aktivitātēm, arī neformālo izglītību veicināt jauniešu izpratni un ieinteresētību dabas izzināšanā, dabas aizsardzībā, kā arī vietējo dabas un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanā.
 
Eiroparku federācija  ir nevalstiska organizācija, kas kopš 1973. gada apvieno ievērojamo skaitu Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju - dabas un nacionālos parkus, kā arī biosfēras rezervātus.

Būšana par jauno reindžeru jaunietim paver iespējas iepazīt arī līdzīgi domājošus jauniešus no Eiropas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, jo ik gadu Eiroparku federācija organizē starptautiskas nometnes, kurās tiekas jaunie reindžeri un viņu vadītāji. Nometņu laikā tiek plānota jauno reindžeru kustības attīstība, veikts ieguldījums kādā no Eiropas aizsargājamām teritorijām un iegūts atbalsts no citiem dabas aizsardzības jaunajiem entuziastiem. Gaujas Nacionālā parka jaunie reindžeri starptautiskās nometnēs piedalās kopš 2008. gada. Šāda pieredzes apmaiņa ir veids, kā jaunieši var mācīties par dabas aizsardzību citviet, kā arī nest savas aizsargājamās dabas teritorijas vārdu pasaulē.


Jauno reindžeru iespējas

Katru gadu Latvijas Jaunajiem reindžeriem ir iespēja piedalīties vasaras nometnē, kas tiek organizēta kādā no kustībā iesaistītajiem Nacionālajiem parkiem. Nometnes laikā ir iespēja iepazīt ne tikai attiecīgās teritorijas dabas un kultūrvēstures vērtības, bet arī apgūt praktiskas iemaņas izdzīvošanai dabā. Būšana par Jauno reindžeru paver iespējas iepazīt līdzīgi domājošus jauniešus ne tikai no Latvijas, bet arī no Eiropas Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, jo ik gadu Eiropas parku federācija organizē starptautiskas nometnes, kurās tiekas Jaunie reindžeri un viņu vadītāji. 2014. gadā Gaujas Nacionālā parka Jaunie reindžeri piedalījās starptautiskajā nometnē Čehijā, bet 2015. gada vasarā divi jaunieši pārstāvēja Latviju šādā pašā nometnē Somijā. Šāda starptautiska pieredzes apmaiņas iespēja ir veids, kā jaunieši var mācīties par dabas aizsardzību citviet, kā arī nest savas aizsargājamās dabas teritorijas un valsts vārdu pasaulē.
Jaunie reindžeri Gaujas Nacionālajā parkā

Jauno reindžeru kustības aizsākumi Gaujas Nacionālajā parkā

Ieguldījumu un pamatu jauno reindžeru kustībai Gaujas Nacionālajā parkā ielikusi Meldra Langenfelde un Māris Mitrevics – ilggadējs vides inspektors, kurš 2004. gadā sapulcināja kopā jauniešus, no kuriem liela daļa vēl joprojām aktīvi darbojas dabas aizsardzībā.

Gaujas Nacionālā parka jaunie reindžeri ir piedalījušies un palīdzējuši organizēt pasākumus – devušies dabas izpētes pārgājienos kopā ar pieredzējušiem dabas sargiem, mācījušies un talkojuši, lai sakoptu Nacionālā parka skaistākās vietas, kā arī īstenojuši projektu „Iepazīsim nakts dabu”, iesaistot dabas izzināšanā jauniešus no vietējām nevalstiskām organizācijām. Pieredzējušākie no tiem vadījuši vides izglītības nodarbības un radošās darbnīcas Gaujas Nacionālā parka vietējās pašvaldības rīkotajos pasākumos.

Gaujas Nacionālā parka Jaunie reindžeri darbībā

Gaujas Nacionālā parka jaunajiem reindžeriem ik pa laikam pievienojas jauni dalībnieki (dalībnieku skaits nav ierobežots un par jauno reindžeru var kļūt ikviens vietējais jaunietis (12-17), kura interese saistās ar Gaujas Nacionālo parku un dabas aizsardzību). Pieteikties var, rakstot uz e-pastu anda.andrusaite(at)daba.gov.lv
Jaunie reindžeri Ķemeru Nacionālajā parkā

Jauno reindžeru kustības aizsākumi Ķemeru Nacionālajā parkā

Ķemeru Nacionālajā parkā Jauno reindžeru kustība aizsākusies pavisam nesen – 2015. gada nogalē. Tajā iesaistījušies aktīvi jaunieši no Ķemeriem un citām Jūrmalas pilsētas daļām, Rīgas, kā arī Tukuma. Jaunie dabas pētnieki dodas pārgājienos, tiekas ar inspektoriem un apgūst gan teorētiskas zinības, gan praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas, lai apzinātu gan sev apkārt esošās dabas bagātības, gan to saglabāšanas principus.

Ķemeru Nacionālā parka Jaunie reindžeri darbībā

Lai gan Jauno reindžeru grupa Ķemeru Nacionālajā parkā nodibināta salīdzinoši nesen, vairākus jauniešus jau var uzskatīt par pieredzējušiem dabas pētniekiem, kuri 2015. gadā jau piedalījās dažādās Jauno reindžeru aktivitātēs - Gaujas Nacionālā parka fonda organizētajā Jauno reindžeru vasaras nometnē, kā arī rudens brīvdienu pārgājienā, kad Gaujas Nacionālā parka Jaunie reindžeri ciemojās Ķemeros. Aktīvie Ķemeru puses reindžeri jau smēlušies pieredzi no Gaujas Nacionālā parka jauniešiem, kopīgi aizvadot ziemas brīvdienas Vidzemes pusē. Tur jauniešiem bija iespēja gan mērot spēkus pārgājienā, gan paveikt labo darbiņu, talkojot Līgatnes dabas takās. Jau tuvākajā nākotnē Ķemeru Nacionālā parka Jaunajiem reindžeriem plānotas vairākas nodarbības gan dabā, gan telpās, lai sāktu pamatīgāk iepazīt apkārt esošās dabas bagātības.

Ja vēlies kļūt par Jauno Reindžeru Ķemeru Nacionālajā parkā, nepieciešams sazināties ar dabas izglītības darba speciālisti Baibu Ralli. Kontakti: baiba.ralle(at)daba.gov.lv
Ieskatam par jaunajiem reindžeriem