LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
LAIKS: 09.07.2019. plkst.12.30
VIETA: Daugavpils novada dome, sēžu zāle 2 stāvā, Rīgas iela 2, Daugavpils
RĪKO: SIA Reģionālie projekti

Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmes laikā notiks dabas aizsardzības plāna 3. redakcijas apspriešana.
Dabas aizsardzības plāna darba versija ir pieejama saitē: https://drive.google.com/drive/folders/1VSIEeDFiN69ztBlh0MBe39t4QzHaOfyt?usp=sharing
Par neskaidrajiem jautājumiem lūdzu sazinieties ar Kristīni Vilciņu, tālr. 26554868 vai Maksimu Balalaikinu, tālr. 26442488

Maksims Balalaikins 26442488

*************************************************************************