LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
LAIKS: 19.11.2019. plkst. 10.00
VIETA: Rucavas novada dome, „Pagastmājā”, Rucavas nov.
RĪKO: SIA "Enviroprojekts"

Dabas lieguma "Sventājas upes ieleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

Līga Blanka 29262049

*************************************************************************

LAIKS: 16.12.2019. plkst. 11.00
VIETA: Durbes novada domes Konferenču zāle (2.stāvā) Parka ielā 2, Lieģi, Tadaiķu pagasti, Durbes novads
RĪKO: SIA "Estonian,  Latvian  &  Lithuanian Environment"

Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Aiga Tora 67242411