LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
LAIKS: 06.09.2019. plkst.11.00
VIETA: Jauniešu māja, Raiņa iela 7, Saulkrasti
RĪKO: Latvijas Dabas fonds

Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
Sanāksmē plānots runāt galvenokārt par dabas parka funkcionālo zonējumu un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu, kā arī iepazīstināt ar galvenajām izmaiņām plānā kopš iepriekšējā sanāksmē izskatītās versijas.
Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts LIFE-Daba projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900) ietvaros.

Ilze Priedniece, 26562163

*************************************************************************

LAIKS: 12.09.2019. plkst. 11.00
VIETA: Dabas aizsardzības pārvaldes Ļaudonas birojs, Aiviekstes iela 3, Ļaudonas pag., Madonas nov.
RĪKO: SIA Vides Konsultāciju Birojs

Dabas parka "Aiviekstes paliene" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme

Ilmārs Bodnieks 26786191

*************************************************************************