LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Tēmas
ES nozīmes biotopu apsekošana notiek pēc vienotas metodikas – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināta un Zemkopības ministrijas saskaņota “ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodika”. Biotopu apsekošanu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic eksperti, kuri dabā apseko teritoriju, aizpilda speciālu apsekojama anketu un kartē iezīmē precīzu konstatētā biotopa robežu. Katram ekspertam apsekojama laikā līdzi jābūt globālās pozicionēšanas sistēmai (GPS), kas fiksē arī eksperta pārvietošanās maršrutu, lai šaubu gadījumā būtu iespējams veikt kvalitātes pārbaudi.

Apsekojamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu.

 
Plānotais kvadrātu apmeklējuma laiks
Kartei ir indikatīva nozīme!!!
Plānotais kvadrātu apmeklējumu laiks var mainīties.

Lai konsultētos par ES nozīmes aizsargājamo biotopu apsekošanu privātajās zemēs, lūdzam, zvanīt pa šādiem tālruņiem:
 
Kurzemes reģionā –  67800389

Latgales reģionā – 65674283

Pierīgas reģionā – 65674282

Vidzemes reģionā – 65674286