LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pētījumu materiāli
 
2008
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu ekoloģiskais plāns >>> 
2005
 
2017  Dabas lieguma “Randu pļavas” hidroloģiskā izpēte  (PDF 12,09 MB)
2016 Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem  (PDF 7,5 MB)
2016
2016
2016
2013
2013
2012
2010  
2000
Karšu pielikumi (PDF 0,95 MB)
 
2017 Kaspars Abersons, Jānis Bajinskis un Jānis Birzaks. Valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas vai pārbūves darbu ietekme uz zivju faunu un iespējas tās samazināšanai  (PDF 2,0 MB)
2017 Dace Kļaviņa. Alpu kreimules Pinguicula alpina L. augšana un ekoloģiskās prasības (PDF 2,0 MB)
2016
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
2012
2011
2007
2005
2005
2005
2001
2000


Uz augšu
 

2014
Pielikums - veģetācijas dati    (XLSX 0.08 MB)
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2007
2006

Uz augšu
 

2016 Apmeklētāju uzvedība, piesārņojums ar sadzīves atkritumiem dabas liegumā “Raunas Staburags”
(DOCX 0,37 MB)
2008
2008

Uz augšu
 

2017
2013
2013
2013
2013
2013
(dūņu slānis, ezera robeža, applūstoša teritorija, ezerdobes dziļums, niedrājs, ezera salas, ezera seklūdens zonas, mērījumu punkti, izobatas)
2013
2007


Uz augšu