LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Meža bioloģiskā un ainaviskā daudzveidība
Vides risinājumu institūts sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi  izstrādāja projektu “Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” (Nr. 1-08/356/2016).
 
Projekta galvenais mērķis bija:
Veicināt tādu meža ekosistēmu apsaimniekošanas plānošanas pieeju īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā, kas nodrošina mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanu, aizsargājamo meža biotopu platību palielināšanu un cilvēka darbības ietekmēto meža ekosistēmu dabiskošanu.
 
Projekta galvenais uzdevums:
izveidot efektīvu un savstarpēji integrētu sistēmu meža ekosistēmas raksturojošo datu ievākšanai un apsaimniekošanas pasākumu plānošanai, kas kalpotu par pamatu tādai mežu apsaimniekošanas un plānošanas pieejai, kas veicinātu dabas un ainaviskās daudzveidības saglabāšanos īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Plašāka informācija par projektu >>>

Sasniegtie rezultāti