LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
1996-2005
Apstiprinātie dabas aizsardzības plāni 1996.-2005.gadā
 
Šajā sadaļā apkopota informācija par apstiprinātajiem dabas aizsardzības plāniem laika periodā 1996. - 2005. gads. Sadaļā nav iekļauta informācija par tiem dabas aizsardzības plāniem, kas ir izstrādāti, bet dažādu iemeslu dēļ nav apstiprināti.
 
Par saturiskajām nepilnībām vai kļūdām, lūdzu, ziņojiet Valdim Pilātam, rakstot uz e-pastu valdis.pilats@daba.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. 29198590
 
Laika periodi
1996.-2005.  |  2006.-2010.  |  2011.-2015.  |  2016.-2028.
 
Izvēlaties
  vai 
Saīsinājumi
NP
- nacionālais parks
DPM
- dabas piemineklis
DP
- dabas parks
DLZ
- dabas lieguma zona
AAA
- aizsargājamo ainavu apvidus
DEN
- dendroloģiskais stādījums
DL
- dabas liegums
VIDM
- Vides ministrija
DR
- dabas rezervāts
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Darbības termiņš 2004.-2009.
Darbības termiņš 2004.-2009.
Darbības termiņš 2004.-2009.
Darbības termiņš 2005.-2020.
Nr. 357 (04.11.2005.) DP Salacas ieleja posms Mazsalaca– Staicele Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Darbības termiņš 2005.-2014.
Darbības termiņš 2005.-2015.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2004.-2009.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2015.
Darbības termiņš 2005.-2011.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2003.-2008.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Darbības termiņš 2005.-2015.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2015.
Darbības termiņš 2005.-2014.
Darbības termiņš 2004.-2014.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2012.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2004.-2014.
Darbības termiņš 2004.-2014.
Darbības termiņš 2004.-2014.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2004.-2014.
Darbības termiņš 2004.-2013.
Darbības termiņš 2004.-2008. (iekļauts DL Lubāna mitrājs teritorijā 2009.gadā)
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2004.-2010.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Plāns atjaunots. Darbības termiņš 2009.-2018.
Darbības termiņš 2004.-2010.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Darbības termiņš 2004.-2009.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2004.-2014.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Darbības termiņš 2004.-2009.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš 2003.-2007.
Darbības termiņš 2002.-2007.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Darbības termiņš 2002.-2012.
Darbības termiņš 2002.-2006.
Darbības termiņš 2003.-2009.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
Darbības termiņš 2002.-2012.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
 
(iekļauts DL Lubāna mitrājs teritorijā 2009.gadā)
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2015.
(iekļauts DL Lubāna mitrājs teritorijā 2009.gadā)
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
 
Darbības termiņš 1999.-2010.
 
 
     
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
14.12.2004. rīkojums Nr. 398 „Par Teiču dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna grozījumu apstiprināšanu”
     
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš 2010.-2022.
14.12.2004. rīkojums Nr. 399 „Par Krustkalnu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna grozījumu apstiprināšanu”
     
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
 
 
DL Pededzes ozolu audze
 
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2013.
     
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
DL Lielais Liepu kalns
Teritorija iekļauta nacionālā parka "Rāzna" sastāvā kā dabas lieguma zona. 
Darbības termiņš 2009.-2019.