LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
2006-2010
Apstiprinātie dabas aizsardzības plāni 2006.-2010.gadā
 
Šajā sadaļā apkopota informācija par apstiprinātajiem dabas aizsardzības plāniem laika periodā 2006. - 2010. gads. Sadaļā nav iekļauta informācija par tiem dabas aizsardzības plāniem, kas ir izstrādāti, bet dažādu iemeslu dēļ nav apstiprināti. 
 
Par saturiskajām nepilnībām vai kļūdām ziņojiet Valdim Pilātam, rakstot uz e-pastu valdis.pilats@daba.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. 29198590
 
Laika periodi
1996.-2005.  |  2006.-2010.  |  2011.-2015.  |  2016.-2028.

Izvēlaties    vai 

 

Saīsinājumi
NP
- nacionālais parks
DPM
- dabas piemineklis
DP
- dabas parks
DLZ
- dabas lieguma zona
AAA
- aizsargājamo ainavu apvidus
DEN
- dendroloģiskais stādījums
DL
- dabas liegums
JT
- jūras teritorija
DR
- dabas rezervāts
VIDM
- Vides ministrija
 

 

 

 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš 2011.-2021.
Darbības termiņš 2011.-2021.
Darbības termiņš 2010.-2022.
Darbības termiņš 2010.-2020.
Darbības termiņš 2009.-2018.
Darbības termiņš 2009.-2018.
Darbības termiņš 2010.-2020.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2024.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2024.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2024.
Darbības termiņš 2009.-2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2024.
Darbības termiņš 2008.-2020.
Darbības termiņš 2009.-2019. 
Darbības termiņš 2009.-2024. 
Darbības termiņš 2008.-2018. 
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2018.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš 2009.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2020.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2020.
Darbības termiņš 2008.-2018.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš 2007.-2016.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Darbības termiņš 2006.-2011.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2024.
Darbības termiņš 2007.-2018.
Darbības termiņš 2007.-2013.
Darbības termiņš 2007.-2013.
Darbības termiņš 2007.-2013.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Darbības termiņš 2007.-2016.
Darbības termiņš 2007.-2016.
Darbības termiņš 2006.-2018.
Darbības termiņš 2006.-2016.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2022.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2016.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
Darbības termiņš 2007.-2018.
Darbības termiņš 2006.-2018.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2006.-2016.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2020.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2006.-2013.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2006.-2020.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2015.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2015.
Darbības termiņš 2006.-2016.
Darbības termiņš 2006.-2013.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2015.
Darbības termiņš 2006.-2016.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2015.