LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
2006-2010
Apstiprinātie dabas aizsardzības plāni 2006.-2010.gadā
 
Šajā sadaļā apkopota informācija par apstiprinātajiem dabas aizsardzības plāniem laika periodā 2006. - 2010. gads. Sadaļā nav iekļauta informācija par tiem dabas aizsardzības plāniem, kas ir izstrādāti, bet dažādu iemeslu dēļ nav apstiprināti. 
 
Par saturiskajām nepilnībām vai kļūdām ziņojiet Valdim Pilātam, rakstot uz e-pastu valdis.pilats@daba.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. 29198590
 
Laika periodi
1996.-2005.  |  2006.-2010.  |  2011.-2015.  |  2016.-2028.

Izvēlaties    vai 

 

Saīsinājumi
NP
- nacionālais parks
DPM
- dabas piemineklis
DP
- dabas parks
DLZ
- dabas lieguma zona
AAA
- aizsargājamo ainavu apvidus
DEN
- dendroloģiskais stādījums
DL
- dabas liegums
JT
- jūras teritorija
DR
- dabas rezervāts
VIDM
- Vides ministrija
 

 

 

 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš 2011.-2021.
Darbības termiņš 2011.-2021.
Darbības termiņš 2010.-2022.
Darbības termiņš 2010.-2020.
Darbības termiņš 2009.-2018.
Darbības termiņš 2009.-2018.
Darbības termiņš 2010.-2020.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš 2009.-2019.
Darbības termiņš 2009.-2019.
Darbības termiņš 2004.-2009.
Darbības termiņš 2009.-2019.
Darbības termiņš 2009.-2019.
Darbības termiņš 2008.-2020.
Darbības termiņš 2009.-2019. 
Darbības termiņš 2009.-2024. 
Darbības termiņš 2008.-2018. 
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2018.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš 2009.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2018.
Darbības termiņš 2008.-2020.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2023.
Darbības termiņš 2008.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2020.
Darbības termiņš 2008.-2018.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš 2007.-2016.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2006.-2011.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2019.
Darbības termiņš 2007.-2018.
Darbības termiņš 2007.-2013.
Darbības termiņš 2007.-2013.
Darbības termiņš 2007.-2013.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2016.
Darbības termiņš 2007.-2016.
Darbības termiņš 2006.-2018.
Darbības termiņš 2006.-2016.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
 
 
 
 
 
VIDM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2017.
Darbības termiņš 2007.-2016.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
Darbības termiņš 2007.-2018.
Darbības termiņš 2006.-2018.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2006.-2016.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2020.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2006.-2013.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2006.-2020.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2015.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2015.
Darbības termiņš 2006.-2016.
Darbības termiņš 2006.-2013.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2015.
Darbības termiņš 2006.-2016.
Darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.
Darbības termiņš 2005.-2015.