LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
2011-2015
Apstiprinātie dabas aizsardzības plāni 2011.-2015. gadā
 
Šajā sadaļā apkopota informācija par apstiprinātajiem dabas aizsardzības plāniem laika periodā 2011 - 2015. gads. Sadaļā nav iekļauta informācija par tiem dabas aizsardzības plāniem, kas ir izstrādāti, bet dažādu iemeslu dēļ nav apstiprināti.
 
Par saturiskajām nepilnībām vai kļūdām, lūdzu, ziņojiet Valdim Pilātam, rakstot uz e-pastu valdis.pilats@daba.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. 29198590
 
Laika periodi
1996.-2005.  |  2006.-2010.  |  2011.-2015.  |  2016.-2028.
Saīsinājumi
NP
- nacionālais parks
DPM
- dabas piemineklis
DP
- dabas parks
DLZ
- dabas lieguma zona
AAA
- aizsargājamo ainavu apvidus
DEN
- dendroloģiskais stādījums
DL
- dabas liegums
JT
- jūras teritorija
DR
- dabas rezervāts
VARAM
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 
 
 
  
 

2015. gads
 
 
VARAM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Nr. 152 (04.06.2015.)
Darbības termiņš 2015.-2026.
Nr. 13 (16.01.2015.)
Darbības termiņš 2015.-2025
Nr. 13 (16.01.2015.)
Darbības termiņš 2015.-2025
     
2014. gads
 
 
VARAM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Nr. 28 (27.01.2014.)
Darbības termiņš 2013.-2025.
Nr. 28 (27.01.2014.)
Darbības termiņš 2014.-2024.
     
2012. gads
 
 
VARAM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Nr. 320 (26.09.2012.)
Darbības termiņš 2012.-2025.
     
2011. gads
 
 
VARAM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Nr. 355 (20.07.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2021.
Nr. 352 (18.07.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 352 (18.07.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 351 (18.07.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2021.
Nr. 292 (15.06.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2025.
Nr. 231 (15.04.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2021.
Nr. 224 (05.04.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 156 (14.03.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2026.
Nr. 135 (07.03.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 135 (07.03.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 135 (07.03.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2020.
Nr. 72 (28.01.2011.)
Darbības termiņš 2011.-2021.