2016-2020
Apstiprinātie dabas aizsardzības plāni 2016.-2020. gadā

Šajā sadaļā apkopota informācija par apstiprinātajiem dabas aizsardzības plāniem laika periodā 2016 - 2020. gads. Sadaļā nav iekļauta informācija par tiem dabas aizsardzības plāniem, kas ir izstrādāti, bet dažādu iemeslu dēļ nav apstiprināti.
 
Par saturiskajām nepilnībām vai kļūdām, lūdzu, ziņojiet Valdim Pilātam, rakstot uz e-pastu valdis.pilats@daba.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. 29198590
Laika periodi
 
1996.-2005.  |  2006.-2010.  |  2011.-2015.  |   2016.-2020.   
 
Saīsinājumi
NP
- nacionālais parks
DPM
- dabas piemineklis
DP
- dabas parks
DLZ
- dabas lieguma zona
AAA
- aizsargājamo ainavu apvidus
DEN
- dendroloģiskais stādījums
DL
- dabas liegums
JT
- jūras teritorija
DR
- dabas rezervāts
VARAM
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija


 

 
2019. gads
VARAM rīkojums Īpaši aizsargājamā dabas teritorija Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Nr. 1-2/78 (06.06.2019) DL Baltezera purvs Darbības termiņš 2019.-2031.
Nr.1-2/64 (03.05.2019.) DL Augstroze Darbības termiņš 2019.-2030.


2018. gads
VARAM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Nr.1-2/147 (12.09.2018.) DL Raunas Staburags Darbības termiņš 2018.-2030.
Nr.1-2/98 (19.06.2018.) DL Ziemeļu purvi Darbības termiņš 2018.-2028.


2017. gads
VARAM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Nr.1-2/96 (22.06.2017.) DL Laugas purvs Darbības termiņš 2017.-2029.
Nr.69 (12.04.2017.) DL Lielais Pelečāres purvs Darbības termiņš 2017.-2027.
Nr.69 (12.04.2017.) DL Jašas-Bicānu ezers Darbības termiņš 2017.-2027.
Nr.69 (12.04.2017.) DL Rušona ezera salas Darbības termiņš 2017.-2027.
2016. gads
VARAM rīkojums
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Piezīmes par dabas aizsardzības plānu
Nr. 260 (18.10.2016.) DEN Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi Darbības termiņš 2016.-2027.
Nr. 194 (27.07.2016.) DL Ļubasts Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 175 (27.07.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 175 (27.07.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 125 (20.05.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 108 (29.04.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 105 (28.04.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 105 (28.04.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 105 (28.04.2016.)
DP Bernāti Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 100 (26.04.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 100 (26.04.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 91 (19.04.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 91 (19.04.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 91 (19.04.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 91 (19.04.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 91 (19.04.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 80 (04.04.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 72 (23.03.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 72 (23.03.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 72 (23.03.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.
Nr. 72 (23.03.2016.)
Darbības termiņš 2016.-2028.