LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kalendārs
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2017. gadā

2017. gadā turpinās dabas aizsardzības plānus izstrāde šādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: DL Laugas purvs, DL Sātiņu dīķi, DL Ziemeļu purvi.

 
Datums, laiks un
pasākuma vieta
Pasākuma organizētājs
Pasākuma nosaukums un anotācija
Atbildīgais par pasākumu
19.04.2017. plkst. 14:00
Kocēnu kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu novads
EK LIFE projekts "Peat Restore" Dabas lieguma "Augstroze" dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme
Informatīvās sanāksmes laikā visi interesenti tiks informēti par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Plānu izstrādā Latvijas Universitāte Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE15 CCM/DE/000138   “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas Zemienē” ietvaros.
Sandra Ikauniece
26532258
21.04.2017. plkst.11:00 Brocēnu novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme
Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti par dabas lieguma „Baltezera purvs” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem,  iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Plānu izstrādā  Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE15 CCM/DE/000138 “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas Zemienē” ietvaros.
Gundega Freimane, 26525560
10.04.2017. plkst.10:00
Bīriņu Sabiedriskais centrs
Biedrība Baltijas krasti Dabas lieguma "Laugas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes Uzraudzības grupas noslēguma sanāksme Gundega Freimane, 26525560
24.02.2017. plkst. 15:00 Bīriņu Sabiedriskais centrs, Limbažu novads Vidrižu pagasts Biedrība Baltijas krasti Dabas lieguma LAUGAS PURVS dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu no 20.februāra varēs iepazīties
  • Vidrižu pagasta pārvaldē, „Liepas", Gravas, Vidrižu pagasts,
  • Lēdurgas pagasta pārvaldē, E.Melngaiļa iela 2, Lēdurga.
Gundega Freimane, 67212148
20.01.2017. plkst. 11:00 Bīriņu Sabiedriskais centrs, Limbažu novads Vidrižu pagasts Biedrība Baltijas krasti Dabas lieguma LAUGAS PURVS dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme Gundega Freimane, 67212148