LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Kalendārs
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2017. gadā

2017. gadā pabeigta dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam Laugas purvs. Plānu izstrāde turpinās dabas liegumiem Sātiņu dīķi un Ziemeļu purvi. Savukārt  dabas liegumiem Augstroze, Baltezera purvs un Raunas Staburags dabas aizsardzības plānu izstrāde ir uzsākta.


 
Datums, laiks un
pasākuma vieta
Pasākuma organizētājs
Pasākuma nosaukums un anotācija
Atbildīgais par pasākumu
18.10.2017. plkst.15.00
Rīgas iela 16, 1. stāva mazā zāle, Limbaži
EK LIFE projekts "Peat Restore" Dabas lieguma AUGSTROZE dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme, kuras laikā uzraudzības grupas dalībnieki tiks informēti par plāna izstrādes gaitu, saņemtajiem ekspertu priekšlikumiem, kā arī gaidīti priekšlikumi un ierosinājumi no UG dalībniekiem par dabas lieguma apsaimniekošanu un izmantošanu. Sandra Ikauniece,
26532258
07.09.2017. plkst. 15:00 Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēka SALA, Liepu ielā 3, Ungurpils LIFE projekts "Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā" Dabas lieguma ZIEMEĻU PURVI dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Sanāksme ir atklāta, un tajā var piedalīties ikviens interesents.

Dabas aizsardzības plānas no 07.08.2017. būs pieejams
  • Ramatas pagasta pārvaldē ("Ķīši", Ramata, Ramatas pagasts);
  • Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē (Lielā iela 7, Staicele).
Priekšlikumus un komentārus ar norādi "LIFE projektam "Mitrāji" aicinām sūtīt:
  • elektroniski uz e-pasta adresi mara.pakalne@lu.lv
  • vai pa pastu uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu Kandavas ielā 2, Rīgā, LV-1083
Priekšlikumi tiks pieņemti līdz 01.09.2017.
Māra Pakalne, 29511001
24.08.2017. plkst. 10:00
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads
Raunas novada dome Dabas lieguma "Raunas Staburags"
dabas aizsardzības plāna izstrādes
uzraudzības grupas 1. sanāksme
Raunas novada dome
64107343
18.08.2017. plkst.11:00 Brocēnu novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni LIFE projekts "Peat Restore" Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme
Programma
11.00 – 11.05 Sanāksmes atklāšana. Gundega Freimane, plāna izstrādes vadītāja
11.10 – 11.50 Veikto pētījumu pārskats  DL „Baltezera purvs”:
Purva un meža biotopi, augi. Līga Strazdiņa, Dr.biol.
Saldūdens biotopi, augi. Laura Grīnberga, Dr.biol.
Putnu fauna, eksperts Helmuts Hofmanis, Mg.biol., ziņo Gundega Freimane
11.50 – 12.15 Apsaimniekošanas pasākumu plānošana – purva hidroloģiskais režīms un potenciālās aizsprostu vietas, Oļģerts Aleksāns, Dr. ģeol.
12.15 – 12.45 Aktuāli jautājumi saistībā ar plāna izstrādi, diskusijas
13.00 – Teritorijas apskate dabā, lai izvērtētu bijušās atpūtas vietas atjaunošanas iespējas Baltezera krastā un lemtu par šīs vietas nākotnes potenciālu.
Gundega Freimane, 26525560
15.06.2017. plkst.10.00
Raunas novada dome
Vidzemes iela 2, Rauna
Raunas novads
 
Raunas novada dome Dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme Raunas novada dome
64107343
19.04.2017. plkst. 14:00
Kocēnu kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu novads
EK LIFE projekts "Peat Restore" Dabas lieguma "Augstroze" dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme
Informatīvās sanāksmes laikā visi interesenti tiks informēti par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Plānu izstrādā Latvijas Universitāte Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE15 CCM/DE/000138   “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas Zemienē” ietvaros.
 
Sandra Ikauniece
26532258
21.04.2017. plkst.11:00 Brocēnu novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme
Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti par dabas lieguma „Baltezera purvs” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem,  iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Plānu izstrādā  Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE15 CCM/DE/000138 “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas Zemienē” ietvaros.
 
Gundega Freimane, 26525560
10.04.2017. plkst.10:00
Bīriņu Sabiedriskais centrs
Biedrība Baltijas krasti Dabas lieguma "Laugas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes Uzraudzības grupas noslēguma sanāksme Gundega Freimane, 26525560
24.02.2017. plkst. 15:00 Bīriņu Sabiedriskais centrs, Limbažu novads Vidrižu pagasts Biedrība Baltijas krasti Dabas lieguma "Laugas purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu no 20.februāra varēs iepazīties
  • Vidrižu pagasta pārvaldē, „Liepas", Gravas, Vidrižu pagasts,
  • Lēdurgas pagasta pārvaldē, E.Melngaiļa iela 2, Lēdurga.
Gundega Freimane, 67212148
20.01.2017. plkst. 11:00 Bīriņu Sabiedriskais centrs, Limbažu novads Vidrižu pagasts Biedrība Baltijas krasti Dabas lieguma "Laugas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme Gundega Freimane, 67212148