LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kalendārs
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2018. gadā

2018. gadā turpinās dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam  Ziemeļu purvi, Augstroze, Baltezera purvs un Raunas Staburags.
2018. gadā uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde ir dabas liegumam Dūņezers un Vidzemes akmeņainā jūrmalaMežole, Sventājas upes ieleja, Ventas un Šķerveļa ieleja, dabas parkam Aiviekstes paliene, Dvietes paliene, Ragakāpa, SileneSupes purvs un Vecumu mežiNumernes valnis, Riežupe, aizsargājamo ainavu apvidum Augšdaugava un Nīcgales meži.

 
Laiks un vieta Organizē Pasākums Kontaktpersona
19.12.2018. plkst.11:00
Jūrmalas pilsētas domes Mazā zālē, Jomas iela 1/5, 1.stāvs
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” Dabas parka "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme Ilmārs Bodnieks 67557668
03.12.2018. plkst. 11.00
Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsunga
SIA „Enviroprojekts” Informatīva sanāksme par dabas lieguma „Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju turpmākajiem 12 gadiem var sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 10. decembrim, adresējot to plāna izstrādātājam SIA „Enviroprojekts” vai plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai: liga@enviro.lv
Līga Blanka
26.11.2018. plkst.10.00
Carnikavas novadpētniecības centrs, Jomas iela 7, Carnikava
Latvijas Dabas fonds Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme


 
Ilze Priedniece, projekta vadītāja, 26562163
29.10.2018. plkst.12.00
Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē, Jomas ielā 1/5, 1.stāvā
SIA “Vides Konsultāciju

Dabas parka "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Ilmārs Bodnieks
67557668
12.10.2018.
plkst. 13.00
Viesītes novada dome, Brīvības iela 10, Viesīte
Biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” Informatīva sanāksme par dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv
Uldis Valainis
27.09.2018.
plkst. 17.30

Skrundas kultūras nams, Lielā iela 1a, Skrundā

Daugavpils Universitāte Informatīva sanāksme par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv līdz 2018. gada 19. septembrim.
Uldis Valainis
27.09.2018.
plkst. 10.00
Rumbas pagasta pārvalde, Riežupes iela 1, Mežvalde
Daugavpils Universitāte Informatīva sanāksme par dabas parka „Riežupe” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv  līdz 2018. gada 19. septembrim.
Uldis Valainis
26.09.2018. plkst. 16.00
Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51, Krāslava
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts Informatīva sanāksme par aizsargājamo ainavu apvidus AUGŠDAUGAVA dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
 
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 25.092018., adresējot tos plāna izstrādātājam Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam (Miera iela 3, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) vai plāna izstrādes vadītājai Elmīrai Boikovai (elmira.boikova@lu.lv) vai plāna redaktorei Jolantai Bārai (jolanta.bara@dnd.lv).
Elmīra Boikova
25.09.2018. plkst. 16.00
Červonkas pils, Červonka, Vecsalienas pag., Daugavpils nov.
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts Informatīva sanāksme par aizsargājamo ainavu apvidus AUGŠDAUGAVA dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
 
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 25.092018., adresējot tos plāna izstrādātājam Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam (Miera iela 3, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) vai plāna izstrādes vadītājai Elmīrai Boikovai (elmira.boikova@lu.lv) vai plāna redaktorei Jolantai Bārai (jolanta.bara@dnd.lv).
Elmīra Boikova
25.09.2018. plkst. 12.00
Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts Informatīva sanāksme par aizsargājamo ainavu apvidus AUGŠDAUGAVA dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
 
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 25.092018., adresējot tos plāna izstrādātājam Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam (Miera iela 3, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169) vai plāna izstrādes vadītājai Elmīrai Boikovai (elmira.boikova@lu.lv) vai plāna redaktorei Jolantai Bārai (jolanta.bara@dnd.lv).
Elmīra Boikova
18.09.2018.
plkst. 17.00
Rucavas novada dome, „Pagastmājā”, Rucavas nov.
SIA „Enviroprojekts”
Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv
Informatīva sanāksme par dabas lieguma „Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai: liga@enviro.lv līdz 2018. gada 25. septembrim.
Līga Blanka
14.09.2018.
plkst. 14.00
Salnavas kultūras nams, Liepu iela 1, Salnava
Daugavpils Universitāte

Informatīva sanāksme par dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv līdz 2018. gada 10. septembrim.

Uldis Valainis
12.09.2018.
plkst. 16.00
VIETA: Launkalnes pagasta pārvaldē, Ezera ielā 2A, Launkalne
SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Informatīva sanāksme par dabas lieguma „Mežole” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai Lūcijai Kursītei: lucija@environment.lv līdz 2018. gada 19. septembrim.
Lūcija Kursīte
10.07.2018. plkst.10.00
Brocēnu novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni
LIFE projekts "Peat Restore" Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas noslēguma sanāksme Māra Pakalne
04.07.2018.
plkst. 11.00
Dabas aizsardzības pārvaldes Ļaudonas birojs, Aiviekstes iela 3, Ļaudonas pag., Madonas nov.
SIA Vides Konsultāciju Birojs Dabas parka "Aiviekstes paliene" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme Ilmārs Bodnieks, ilmars@vkb.lv
20.06.2018.
plkst. 18.00
Carnikavas Novadpētniecības centrs, Jomas iela 7, Carnikava
Latvijas Dabas fonds Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna atjaunošanas uzsākšanu dabas parka "Piejūra"

Pirms sanāksmes plkst. 16.00 visi interesenti aicināti piedalīties ekskursijā dabā. Sīkāka informācija pieejama Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv.
Everita Zaķe-Kļaviņa 29247028
19.06.2018.
plkst. 17.00
"Jauniešu māja", Raiņa iela 7, Saulkrasti
Latvijas Dabas fonds Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna atjaunošanas uzsākšanu dabas parka "Piejūra" Everita Zaķe-Kļaviņa 29247028
13.06.2018. plkst. 18.00
YACHT CLUB CAFE BAR, Audupes iela 15/17, Mangaļsala, Rīga
Latvijas Dabas fonds Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna atjaunošanas uzsākšanu dabas parka "Piejūra"

Pirms sanāksmes plkst. 16.00 visi interesenti aicināti piedalīties ekskursijā dabā. Sīkāka informācija pieejama Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv.
Everita Zaķe-Kļaviņa 29247028
11.06.2018.
plkst. 18.00
Daugavgrīvas vidusskola, Parādes iela 5c, Daugavgrīva, Rīga
Latvijas Dabas fonds Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna atjaunošanas uzsākšanu dabas parka "Piejūra"

Pirms sanāksmes plkst. 16.00 visi interesenti aicināti piedalīties ekskursijā dabā. Sīkāka informācija pieejama Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv.
Everita Zaķe-Kļaviņa 29247028
28.05.2018. plkst.15.00
Brocēnu novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni
LIFE projekts "Peat Restore" Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar plānu var iepazīties Brocēnu novada domē sākot no 14. maija.
Elektroniski plāna versija pieejama https://failiem.lv/u/ttek9qc7
Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt plāna izstrādātājam sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 31. maijam.
Aicināti visi interesenti!
Māra Pakalne
28.03.2018.
plkst.18.00
Jūrmalas pilsētas dome, 1.st. Lielajā zālē, Jomas iela 1/5, Jūrmala,
SIA Vides Konsultāciju Birojs Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas parkam "Ragakāpa" Ilmārs Bodnieks, 26786191
27.03.2018.
plkst. 11.00, Demenes kultūras nams, Briģenes iela 2, Demene, Daugavpils novads
SIA Vides Konsultāciju Birojs Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas parkam "Silene" Jolanta Bāra,  26465530
23.03.2018.
plkst. 17.00
Ziemeļvidzemes internātpamatskolas zāle, Dauguļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.
Latvijas Universitāte, LU Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga LV–1083
Dabas lieguma "Augstroze" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Dabas aizsardzības plāns elektroniski pieejams projekta mājas lapā (www.life-peat-restore.eu), Limbažu novada mājas lapā (www.limbazi.lv) un Kocēnu novada mājas lapā (www.koceni.lv). Izdrukas veidā ar materiāliem var iepazīties Limbažu novada domē, Kocēnu novada padomē un Dikļu pagasta padomē. Sanāksmes laikā interesenti tiks informēti par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mērķiem un dabas vērtībām, veiktajiem  pētījumiem un priekšlikumiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Plāna elektroniskā versija lejupielādei >>>

Priekšlikumus var iesniegt līdz 2018.gada 30.martam, adresējot plāna izstrādātājam Latvijas Universitātei:
  • elektroniski sūtot uz e-pastu Sandrai Ikauniecei (sandra.ikauniece@gmail.com)
  • rakstiskā veidā Limbažu novada domē vai Kocēnu novada domē.
Sandra Ikauniece, 26532258
21.03.2018.
plkst.13.00
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā
vidusskola, “Bebrenes muiža”, Bebrene, Ilūkstes novads
SIA Reģionālie projekti Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas parkam "Dvietes paliene" Laine Veinberga, 29646789
20.03.2018.
plkst. 11.00
Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2,Daugavpils
Daugavpils Universitāte Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādi aizsargājamo ainavu apvidum "Nīcgales meži" Uldis Valainis, 26113065
07.03.2018.
plkst. 16.00  Ļaudonas vidusskolas zāle, Skolas iela 2, Ļaudona
SIA Vides Konsultāciju Birojs Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas parkam "Aiviekstes paliene" Ilmārs Bodnieks, 26786191
06.03.2018.
plkst. 17.00
Salacgrīva, Rīgas ielā 10A
SIA Reģionālie projekti Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam "Vidzemes akmeņainā jūrmala" Līga Blanka,  29262049
05.03.2018.
plkst.11.00 Viļakas novada dome, Viļaka, Abrenes iela 26,1.stāvs
Vides Konsultāciju Birojs Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas parkam "Vecumu meži' Jolanta Bāra,  26465530
27.02.2018. plkst.14.00
Limbažu novada pašvaldība, 1. stāva mazā zāle, Rīgas iela 16, Limbaži
LIFE projekts "Peat Restore" Dabas lieguma "Augstroze" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

 
Sandra Ikauniece, 26532258
20.02.2018. plkst. 17.00 Limbažu novada dome, Rīgas iela 16, Limbaži SIA "Reģionālie projekti" Dabas lieguma "Dūņezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

Dabas liegums "Dūņezers" ir Natura 2000 teritorija. Lieguma kopējā platība ir 170 ha un tas dibināts 1977.gadā. Dabas liegums ir nozīmīga sikspārņu dzīvotne un barošanās vieta, kas arī ir lieguma izveidošanas galvenais mērķis. No aizsargājamām sikspārņu sugām sastopamas - dīķu naktssikspārnis, ziemeļu sikspārnis, ūdeņu naktssikspārnis, rūsganais vakarsikspārnis un natūza sikspārnis. Teritorijā sastopamas arī aizsargājamās ūdensputnu sugas - lielais dumpis, ziemeļu gulbis, zivju ērglis, niedru lija, dzērve, ormanītis, kuitala u.c. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.
Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros paredzēts izvērtēt ezera ekoloģisko kvalitāti, iespējamo tūrisma infrastruktūras attīstību un ezera labiekārtošanas iespējas.
Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Dūņezers" izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA "Reģionālie projekti", Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045.
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA "Reģionālie projekti", vai plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai liga@enviro.lv līdz 2018. gada 13.martam.
Līga Blanka, 29262049
15.02.2018. plkst. 10.00
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna
Raunas novada dome Dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēguma sanāksme Raunas novada dome, 64107343
15.02.2018. plkst.11.00
Brocēnu novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni 
LIFE projekts "Peat Restore" Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme
Programma
11.00 – 11.05 Sanāksmes atklāšana. Gundega Ābelīte, plāna izstrādes vadītāja
11.10 – 11.30 Pārskats par dabas aizsardzības plāna redakciju, ziņo Gundega Ābelīte
11.30 – 12.00 Apsaimniekošanas pasākumu plānošana – purva un meža biotopu hidroloģiskais režīms un potenciālās aizsprostu vietas, esošās problēmas un iespējamie risinājumi, Oļģerts Aleksāns, Dr. ģeol.
12.00 – 12.30 Aktuāli jautājumi saistībā ar plāna izstrādi, diskusijas
Gundega Ābelīte, 26525560
06.02.2018. plkst.15.00
Limbažu novada pašvaldība, 1. stāva mazā zāle, Rīgas iela 16, Limbaži
LIFE projekts "Peat Restore" Dabas lieguma "Augstroze" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme Sandra Ikauniece, 26532258