LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kalendārs
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes pasākumi 2017. gadā

2017. gadā turpinās dabas aizsardzības plānus izstrāde šādām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: DL Laugas purvs, DL Sātiņu dīķi, DL Ziemeļu purvi.

 
Datums, laiks un
pasākuma vieta
Pasākuma organizētājs
Pasākuma nosaukums un anotācija
Atbildīgais par pasākumu
24.02.2017. plkst. 15:00 Bīriņu Sabiedriskais centrs, Limbažu novads Vidrižu pagasts Biedrība Baltijas krasti Dabas lieguma LAUGAS PURVS dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar dabas aizsardzības plānu no 20.februāra varēs iepazīties
  • Vidrižu pagasta pārvaldē, „Liepas", Gravas, Vidrižu pagasts,
  • Lēdurgas pagasta pārvaldē, E.Melngaiļa iela 2, Lēdurga.
Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt plāna izstrādātājam Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā 24. februārī vai rakstiski līdz 6.martam.
Dabas aizsardzības plāna redakcija sabiedriskai apspriešanai
Dabas aizsardzības plāns 2017.-2029.  (PDF 6,78 MB)
Pielikumi:
1. Zemes izmantojuma veidi  (JPEG 0,46 MB)
2. Dabas vērtību karte  (JPEG 0,44 MB)
3. Biotopu izmaiņas  (JPEG 0,38 MB)
4. Esošā un plānotā infrastruktūra  (JPEG 0,42 MB)
5. Ieteikumi robežu izmaiņām  (JPEG 0,4 MB)
6. Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem  (PDF 0,16 MB)
7. Augu, sūnu un ķērpju sugas ES aizsargājamos purva biotopos  (PDF 0,12 MB)
8. Spāres Leucorrhinia albifrons uzskaites rezultāti Laugas purva parauglaukumos  (PDF 0,07 MB)
9. Laugas purva epigeisko posmkāju raksturojums  (PDF 0,07 MB)
10. Lakstaugu-sīkkrūmu stāva posmkāji Laugas purvā  (PDF 0,08 MB)
11.-1. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums  (PDF 0,49 MB)
11.-2. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma matrica  (PDF 0,14 MB)
11.-3. Apgādes pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos  (JPEG 0,48 MB)
11.-4. Regulācijas pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos  (JPEG 0,53 MB)
11.-5. Kultūras pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos  (JPEG 0,51 MB)
Gundega Freimane, 67212148
20.01.2017. plkst. 11:00 Bīriņu Sabiedriskais centrs, Limbažu novads Vidrižu pagasts Biedrība Baltijas krasti Dabas lieguma LAUGAS PURVS dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme Gundega Freimane, 67212148