LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Čertoka ezers (Valnezers)
    
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507000
Administratīvais iedalījums: Aglonas novada Šķeltovas pagasts.
Platība: 55 ha
Dibināšanas gads1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija ietver sufoziju izcelsmes ezeru - Čertoku ar apkārtējiem sausiem priežu mežiem - skujkoku mežiem uz osiem, kas ir ES Biotopu direktīvas aizsargājams biotops. Izcili ainaviski vērtīgs objekts, īpaši sufoziju izcelsmes ezers dziļā piltuvveida ieplakā ar samērā stāvām krasta nogāzēm.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2004.-2010.): lejupielādēt
Pielikumi: lejupielādēt