LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Karateri
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0508900
Administratīvais iedalījums: Salacgrīvas novada Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju
Platība: 23.9 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija veidota vecā grantskarjerā smilšu krupja aizsardzībai.
 
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS >>>
Robežu shēma: 
Dabas aizsardzības plāns (2008.>>> 2023.): lejupielādēt