LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Klešniku purvs
 Dabas liegums Klešniku purvs. Foto: Regīna Indriķe
Foto: Regīna Indriķe
 
Dabas lieguma Klešniku purvs atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510300
Administratīvais iedalījums: Ciblas novada Līdumnieku pagasts
Platība: 3344,6 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Izcilas nozīmes austrumu tipa augstais purvs ar pundurbērzu. Teritorijā sastopami aizsargājami biotopi - purvaini meži un distrofs ezers (Piteļa ezers). Vietām plašs atklāts purvs, kas īpaši piemērots ligzdojošiem bridējputniem. Liela ligzdojošo putnu daudzveidība.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav